Jak oszczędzać na emeryturę

1238

Znane, żartobliwe powiedzenie mówi „Umiesz liczyć? Licz na siebie”. Niezależnie od tego czy sprawdzą się prognozy o postępującym starzeniu polskiego społeczeństwa i niskich emeryturach (a wręcz o zawaleniu się systemu emerytalnego), warto zastanowić się jak oszczędzać na emeryturę.

Zacznij oszczędzać na emeryturę teraz

Wszystkie opracowania zawierające prognozy wysokości przyszłych emerytur, nawet te opracowywane przez rząd, ostrzegają, że w chwili przejścia na emeryturę nie ma co liczyć, że jej wysokość będzie zbliżona do wysokości pensji. Według wyliczeń na oficjalnej, rządowej stronie pierwsza emerytura może, w zależności od osobistej sytuacji, stanowić 25 – 40% ostatniego wynagrodzenia. Warto więc dodatkowo oszczędzać na emeryturę, nie licząc jedynie na ZUS i OFE.

Im wcześniej inwestor zaczyna oszczędzać na emeryturę, tym większą ma szansę na zgromadzenie właściwego kapitału. Inwestorzy, którzy wcześniej zaczną planować emeryturę mogą zacząć oszczędzanie od dużo mniejszych kwot. 150zł inwestowane co miesiąc ma szansę na wypracowanie dodatkowej emerytury w wysokości 2 000zł. Poniższy przykład wyjaśni jak duże ma znaczenie czas w inwestowaniu.

Załóżmy, że inwestor chce wypłacać sobie po 2 000zł co miesiąc przez 15 lat po przejściu na emeryturę. Aby to zrealizować powinien do 67. roku życia zgromadzić blisko 454 tys. zł (przy założeniu, że przez okres wypłaty premii pieniądze są ulokowane bezpiecznie i oprocentowane na poziomie 3% rocznie). Ile trzeba oszczędzać miesięcznie by zebrać taką kwotę?

Obecny wiek inwestora Ilość lat do emerytury Wysokość miesięcznych inwestycji w zależności od planowanej średniorocznej stopy zwrotu
3% 5% 9%
32 35 612 zł 400 zł 154 zł
42 25 1 018 zł 762 zł 405 zł
52 15 2 000 zł 1 698 zł 1 200 zł
57 10 3 248 zł 2 923 zł 2 346 zł

W najbardziej optymistycznym przypadku, gdy średnioroczna stopa zwrotu wyniosłaby 9% inwestor, który będzie oszczędzał na emeryturę przez 35 lat może inwestować 154zł miesięcznie. Jednak jeśli poczekałby jeszcze 10 lat z rozpoczęciem oszczędzania na emeryturę, kwota miesięcznych inwestycji wzrosłaby do 405zł. Inwestor, który zacznie oszczędzać tuż przed emeryturą będzie miał dość spore wyzwanie by zebrać wymaganą kwotę. Po pierwsze dlatego, że czas inwestycji jest krótszy niż czas wypłat, a po drugie dlatego, że krótszy czas oszczędzania na emeryturę w większym stopniu opiera się na wypracowaniu zysków przez bieżące wpłaty niż przez reinwestowanie zysków z lat poprzednich.

Jak oszczędzać na emeryturę zgodnie z profilem inwestycyjnym

Oszczędzanie na emeryturę trwa wiele lat, dlatego pozwala na wykorzystanie bardziej agresywnych strategii inwestycyjnych. W dłuższym czasie jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia wzrostów i szansa na ich wykorzystanie. Można również w tym czasie zaplanować inwestycję tak by podzielić oszczędzanie na okresy intensywnych inwestycji oraz okres ochrony kapitału w ostatnich latach. Przed rozpoczęciem inwestycji warto sprawdzić swój profil inwestycyjny. Sam fakt oszczędzania na emeryturę i planowania długiego okresu inwestycji nie wystarczy do decyzji jak oszczędzać na emeryturę. Ważna jest również sytuacja finansowa inwestora, znajomość rynków finansowych oraz poziom akceptacji ryzyka.

Jak nie przepłacić oszczędzając na emeryturę

Największą zaletą oszczędzania na emeryturę jest możliwość wykorzystania długiego horyzontu inwestycji. W kilkudziesięcioletnim okresie środki inwestora potrafią się zwielokrotnić. Dlatego warto zarówno oceniać potencjał zysku jak i koszty. Dostępne produkty inwestycyjne mogą się w znacznym stopniu różnić kosztami. Opłaty za zarządzanie mogą znacząco wpływać na ostateczny wynik inwestycji. Wybierając inwestycję nie trzeba przywiązywać wagi do nazwy. Coś co nazywa się „programem emerytalnym” wcale nie musi być najlepszym wyborem. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy firmy asset management oferują rozwiązania, które można wykorzystać w realizowaniu oszczędzania na emeryturę. Jeśli mamy możliwość by utrzymywać inwestycję do emerytury warto rozważyć skorzystanie z IKE czy IKZE. Oba rozwiązania mogą pozwolić na efektywne oszczędzanie na emeryturę.