Kredyt studencki i jego konsolidacja

738

Kredyt studencki z dopłatami do oprocentowania z budżetu państwa został wprowadzony na rynek ponad 20 lat temu. Powstał w ramach rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Pożyczki te są udzielane przez banki komercyjne, co umożliwia materialne wsparcie dla studentów.

Pożyczki studenckie różnią się od innych pożyczek. Jest znacznie tańszy niż kredyt konsumencki oferowany przez banki. Oprocentowanie pożyczki studenckiej zależy od tzw. Stopy redyskontowej weksli NBP, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Odsetki naliczane studentowi to połowa stawki. Pozostała część odsetek jest pokrywana z budżetu państwa.

Bieżące wydatki podczas studiów

Jeśli masz problem ze znalezieniem źródła dochodu, ponieważ studia nie pozwalają ci podjąć dodatkowej pracy, pożyczka studencka może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Jest to szansa na przekazanie pieniędzy na bieżące wydatki podczas studiów. Rodzice nie zawsze są w stanie nas sfinansować i zazwyczaj praca w wolnym czasie jest niemożliwa. Pożyczka studencka jest zatem okazją do zapewnienia swobody finansowej, która jest priorytetem w życiu każdej młodej osoby. Uczy także zarządzania budżetem w wieku dorosłym.

Na co mogę wydawać pieniądze?

Pożyczka studencka nie musi być przeznaczona na bieżące wydatki. Dzięki temu, że nie musisz pokazywać bankowi, na co wydajesz pieniądze, możesz na przykład zainwestować swoje miesięczne transze i uzyskać z nich dodatkowy zysk.
Pieniądze uzyskane z pożyczki mogą również obejmować kurs językowy lub szkolenie branżowe. Dzięki nim możesz postawić na jakość edukacji, która zwykle kosztuje więcej. Wyższy poziom umiejętności językowych, umiejętność korzystania z zaawansowanych programów, większa wiedza w dziedzinie, która Cię interesuje – wszystko to poprawia Twoją pozycję na rynku pracy.

Umowa pożyczki studenckiej

Warunkiem otrzymania pożyczki studenckiej jest posiadanie statusu studenta potwierdzonego ważnym legitymacją studencką lub doktorską. Jeśli jesteś za granicą, musisz przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów.
Warunek zawarcia umowy spełnia również określone kryterium dochodowe. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód uprawniający do pożyczki wynosi 2500 PLN netto na członka rodziny. Co ważne, studenci mieszkający na obszarach wiejskich mogą ubiegać się o gwarancję dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przed udzieleniem pożyczki bank ocenia zabezpieczenie spłaty kredytu dla wybranej raty (może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł). Jeśli ocena żądanej kwoty jest negatywna, bank ponownie ją oceni – tym razem w przypadku niższych rat. W trakcie trwania umowy możesz złożyć wniosek o zmianę miesięcznej raty kredytu.

Zasady wypłaty pożyczki – twoje obowiązki

Pożyczka studencka jest udzielana na okres studiów i spłacana maksymalnie przez 6 lat. W przypadku studiów doktoranckich trwają 4 lata. Transze pożyczek są wypłacane przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim.
Jako kredytobiorca musisz powiadomić bank o każdym zdarzeniu, które wpłynie na przedłużenie okresu kredytowania, np. niezakończenie roku nauki, urlopu lub zawieszenia. Powinieneś również powiadomić bank, jeśli zostałeś usunięty z listy studentów, niezależnie od tego, czy zdałeś egzamin dyplomowy, czy uzyskałeś dyplom.
Jeśli zdecydujesz się wziąć pożyczkę studencką, spłata pożyczki rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. Liczba rat spłaty kredytu jest dwukrotnością spłacanych rat kredytu. Co ważne, w przypadku trudnej sytuacji życiowej lub utraty stałego źródła dochodu, możesz wystąpić do banku o zawieszenie spłaty kredytu na maksymalnie 12 miesięcy.

Konsolidacja kredytu studenckiego

Pożyczka studencka ułatwia rozpoczęcie dorosłości. Zwłaszcza dla tych, którzy nie są w stanie utrzymać się finansowo podczas studiów. Po pewnym czasie może się zdarzyć, że oprócz pożyczki studenckiej będziesz musiał spłacić również inne zobowiązania pożyczkowe. Twoja płynność finansowa może się stopniowo pogarszać.
W tej sytuacji zadziała konsolidacja pożyczek studenckich. Jest to połączenie pożyczek, w tym pożyczek studenckich, w jedno zobowiązanie. Dzięki temu harmonizujemy warunki spłat. Nie musimy już kontaktować się z kilkoma bankami i pamiętać o różnych terminach spłaty rat kredytu. Spłata jest dostosowywana do naszej obecnej sytuacji finansowej.

Skontaktuj się ze specjalistą

Podjęcie decyzji o konsolidacji pożyczki studenckiej może być trudne dla młodego człowieka. Doradcy HABZA Finance pomogli już setkom klientów w całym kraju, pomagając im w wyborze i uzyskaniu najlepszych usług finansowych.
Skontaktuj się z naszym doradcą w celu uzyskania profesjonalnej pomocy – szczególnie jeśli jesteś zainteresowany konsolidacją pożyczek studenckich. Pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę, odpowiemy na dodatkowe pytania i zagwarantujemy wsparcie merytoryczne od znalezienia najlepszej oferty od daty spłaty ostatniej raty kredytu.