Kto może ubezpieczyć nam nagrobek?

2868

Nagrobki często posiadają sporą wartość. Właśnie dlatego ubezpieczyciele oferują odpowiednie polisy. Sprawdzamy, jaki zakres i koszt może mieć ubezpieczenie nagrobka.

Firmy oferujące usługi kamieniarskie, obecnie prześcigają się w ofertach coraz bardziej efektownych i coraz droższych nagrobków. Takie propozycje wzbudzają zainteresowanie, ponieważ w polskiej tradycji wzniesienie okazałego nagrobka stanowi element pamięci o zmarłym. Eleganckie i drogie nagrobki niestety są dość mocno narażone na zniszczenia. Dużymi kosztami może zakończyć się np. działalność wandali lub upadek pobliskiego drzewa. Odpowiedzią na ten problem są polisy oferowane przez niektórych ubezpieczycieli. Zainteresowanie takimi specyficznymi ubezpieczeniami nagrobków zawsze wzrasta jesienią. Właśnie dlatego eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl na miesiąc przed Zaduszkami postanowili sprawdzić ofertę „nagrobkowych” polis.

Ochrona nagrobka stanowi dodatek do polisy mieszkaniowej

W ramach wstępu warto podkreślić, że ubezpieczenie nagrobka nie jest osobnym produktem z oferty ubezpieczycieli. „Nagrobkową” polisę można zakupić jako dodatkowy element (rozszerzenie) ubezpieczenia mieszkaniowego. Co więcej, ochrona nagrobka może być dostępna wyłącznie dla osób nabywający droższy wariant ubezpieczenia nieruchomości. „Taką politykę sprzedażową prowadzi między innymi InterRisk oraz Warta. Pierwszy ze wspomnianych ubezpieczycieli będzie chronił nagrobek pod warunkiem, że roczna składka za polisę mieszkaniowa wynosi min. 250 zł” – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej bywa dość zróżnicowany …

Załączona tabela przedstawia informacje dotyczące „nagrobkowej” oferty Warty, InterRisk oraz innych ubezpieczycieli. Mowa o następujących firmach, które również proponują ochronę nagrobka w ramach polisy mieszkaniowej: Allianz (kontynuacja ochrony), Concordia, HDI, PZU, UNIQA oraz Wiener (dawny Gothaer). Każdy z wymienionych ubezpieczycieli przewiduje nieco inny zakres ochrony nagrobków. Właśnie dlatego każdorazowo trzeba sprawdzić ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) lub zasięgnąć informacji na infolinii zakładu ubezpieczeń. Jest to ważne, ponieważ wyłączenia i ograniczenia ochrony stosowane przez towarzystwa ubezpieczeń niestety bywają dość uciążliwe. Przykład mogą stanowić klauzule z OWU polisy oferowanej przez Concordię. „Wspomniany ubezpieczyciel w odniesieniu do nagrobków nie odpowiada między innymi za szkody będące rezultatem używania zniczy, osuwania lub zapadania się ziemi, działalności zarządców cmentarzy, firm pogrzebowych lub przedsiębiorstw kamieniarskich, a także za szkody powstałe wskutek podnoszenia się ziemi lub naporu systemów korzeniowych roślin. Na całe szczęście, lista wyłączeń ochrony nagrobka nie zawsze jest tak długa” – podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Roczna ochrona nagrobka może kosztować jedynie 100 zł

Zakłady ubezpieczeń na ogół nie prezentują przykładowych informacji na temat kosztów ochrony nagrobka. Wyjątek stanowi Warta oraz jej marka handlowa HDI. Informacje udostępnione przez Wartę wskazują, że całkiem rozbudowane ubezpieczenie nagrobka o wartości 10 000 zł, będzie stanowiło koszt wynoszący około 100 zł rocznie. W przypadku pozostałych ubezpieczycieli, można oczekiwać dość zbliżonych stawek, które powiększą łączny koszt ubezpieczenia mieszkaniowego. „Przed wykupieniem ubezpieczenia nagrobka każdorazowo warto się zastanowić, czy obniżka kosztów polisy np. o 50 zł rocznie związana z ograniczeniem zakresu ochrony o częste szkody rzeczywiście stanowi dobre rozwiązanie” – podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Artykuł przygotowany przez ekspertów porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl