Liczba nowych budynków w USA spadła w marcu

600

W Stanach Zjednoczonych w marcu rozpoczęto budowę 1 tys. 139 nowych domów, o 0,3% mniej niż w lutym. Marcowy wynik był najniższy od maja 2017 roku i okazał się znacznie niższy niż szacowali ekonomiści w 1 tys. 225 nowych domów. Ponadto spadek odnotowano również w liczbie zezwoleń na budowę nowych domów, wydanych w marcu. Ich liczba spadła do 1 mln 269 tys. W porównaniu z poprzednim miesiącem ten wskaźnik spadł o 1,7%. Jednocześnie ekonomiści przewidywali wzrost pozwoleń o 1 procent. W marcu rozpoczęto budowę 785 tysięcy domów jednorodzinnych, czyli o 0,4% mniej niż w lutym. Budowa budynków mieszkalnych pozostała na lutowym poziomie w 354 tys. budynków. Zdaniem ekspertów spowolnienie budowy nowych domów w USA wiąże się ze wzrostem kosztów pracy i materiałów budowlanych.

Inflacja w Japonii przyspieszyła w marcu do 0,8%, ale pozostała poniżej docelowego wskaźnika Banku Japonii

W marcu tego roku indeks podstawowych cen konsumpcyjnych w Japonii, który nie uwzględnia cen świeżej żywności, wzrósł odnośnie tego samego miesiąca rok wcześniej o 0,8%, jak wskazują oficjalne dane. Inflacja przyspieszyła w stosunku do lutowej wartości w 0,7%, podczas gdy eksperci nie spodziewali się jej zmiany. Jednocześnie podstawowy wskaźnik cen konsumpcyjnych, który nie uwzględnia cen żywności i nośników energii, wykazał wzrost o zaledwie 0,4% w marcu, podobnie jak miesiąc wcześniej. Bank Japonii nie jest w stanie zapewnić, że inflacja bazowa zbliży się do docelowych 2%. Globalny popyt w ciągu ostatnich 12 miesięcy spowolnił w wyniku chińsko-amerykańskiej wojny taryfowej, która negatywnie wpłynęła na japoński eksport. Eksperci spodziewają się, że niedawny spadek cen ropy może doprowadzić do spadku cen gazu i energii elektrycznej, wskutek Bankowi Japonii będzie jeszcze trudniej generować inflację.

Huawei zwiększył przychody o 39% w pierwszym kwartale

Jedna z największych firm telekomunikacyjnych na świecie, chińska Huawei po raz pierwszy opublikowała raport kwartalny. Jako prywatna firma Huawei nie ma obowiązku corocznego publikowania sprawozdań finansowych. Według Dow Jones, w swoim raporcie kwartalnym nie podawała danych o zysku netto i wynikach działów. Firma podała, że ​​w pierwszym kwartale 2019 roku jej przychody wyniosły 179 mld 700 mln juanów, wzrastając o 39%. Raport wskazuje, że marża zysku netto wyniosła około 8%. W okresie sprawozdawczym spółka podpisała 40 umów na dostawę sprzętu dla sieci 5G. W tym czasie sprzedała ponad 70 tys. stacji bazowych 5G i 58 mln smartfonów. Stany Zjednoczone twierdzą, że sprzęt telekomunikacyjny Huawei jest wykorzystywany do zbierania informacji w interesie władz Chin, co doprowadziło do zakazu używania sprzętu w Stanach Zjednoczonych i jego ograniczenia w kilku innych krajach. 

Recesja we Włoszech może wywołać kryzys finansowy

Ekonomiści uważają, że jeśli wzrost zadłużenia Włoch doprowadzi do kryzysu finansowego w stylu greckim, trudniej będzie go powstrzymać, ponieważ Włochy są znacznie większe niż Grecja, informuje Business Insider. W czwartym kwartale PKB Włoch spadł o 0,1% po podobnym spadku w poprzednim kwartale, co wskazuje na techniczną recesję w kraju, jak pokazują oficjalne statystyki. Ministerstwo Finansów Włoch oszacowało, że deficyt budżetowy w 2019 roku wyniesie 2,4% PKB, co jest wartością wyższą od 2,04% PKB uzgodnionych z Komisją Europejską. Rząd włoski obniżył prognozę wzrostu na ten rok do 0,2% z 1%. Analitycy są zdania, że ​​stan recesji we Włoszech może potrwać dłużej. Zadłużenie Włoch wynosi około 2 bln euro, czyli 130% PKB, co jest maksymalną wartością od czasów drugiej wojny światowej. Ta sytuacja może wywołać kolejny kryzys zadłużeniowy w strefie euro, mówią eksperci.

Sprzedaż domów na wtórnym rynku mieszkaniowym w USA spadła w marcu o 4,9%

Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami opublikowało raport o stanie amerykańskiego wtórnego rynku mieszkaniowego w marcu, zgodnie z którym sprzedano 5 mln 210 tys. domów w ubiegłym miesiącu, czyli o 4,9% mniej niż w lutym. Eksperci spodziewali się spadku do 5 mln 300 tys. domów. Wtórny rynek mieszkaniowy w kraju spada czwarty miesiąc z rzędu. Średnia cena domu na wtórnym rynku mieszkaniowym w marcu wyniosła 259 tys. 400 dolarów, jej wzrost w ujęciu rocznym był na poziomie 3,8%. Domów jednorodzinnych sprzedano 4 mln 670 tys., co o 4,9% więcej niż w poprzednim miesiącu. Sprzedaż budynków mieszkalnych spadła o 5,3%, osiągając 540 tys. Raport z marca wskazuje, że liczba transakcji nabycia nieruchomości, które zostały zapłacone bez zaciągania pożyczek, wyniosła 21%.

Morgan Stanley przewiduje spowolnienie wzrostu PKB Ukrainy do 2,7% w 2019 roku

Amerykański bank Morgan Stanley opublikował prognozę wzrostu gospodarki ukraińskiej w 2019 roku i 2020 roku. Według jego ekspertów spowolnienie wzrostu PKB spodziewane jest z 3,3% w 2018 roku do 2,7% w bieżącym roku i do 2,6% w 2020 roku. Bank przewiduje również, że waluta krajowa spadnie pod koniec tego roku do 30,5 hrywien za dolar amerykański, a do końca przyszłego roku będzie na poziomie 31,5 hrywien za dolar. Eksperci podkreślają, że niepewność polityczna i makroekonomiczna wpływa na inwestycje w kraju, a konsumpcja gospodarstw domowych jest pod presją wysokiej inflacji. Ich prognoza zakłada spadek inflacji na Ukrainie do 7% na koniec 2019 roku i do 6,7% na koniec 2020 roku. Prawdopodobieństwo spowolnienia reform z pewną przerwą we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w 2020 roku bank ocenia na 45%, a prawdopodobieństwo przyspieszenia reform wynosi zaledwie 10%.

Bank Japonii jest największym właścicielem akcji japońskich firm

Centralny Bank Japonii, który prowadzi ultra miękką politykę pieniężną, został obecnie właścicielem 75% wszystkich japońskich funduszy ETF. W marcu tego roku, według Nikkei, stał się głównym udziałowcem prawie 40% spółek publicznych. Japoński regulator jest głównym udziałowcem w 23 spółkach, wszedł również do pierwszej dziesiątki posiadaczy 49,7% wszystkich spółek zarejestrowanych w Tokio. Tym samym stając posiadaczem prawie 50% akcji japońskich. Wydanie Nikkei obliczyło, że do 2020 roku Bank Japonii zostanie głównym udziałowcem spółek publicznych zarejestrowanych w Tokio, wyprzedzając państwowy fundusz emerytalny. Do końca listopada 2020 roku jego aktywa mogą wzrosnąć do 40 bln jenów, jeśli bank będzie nadal realizował swój cel w 6 bln jenów na nowe akwizycje rocznie. Publikacja wskazuje, że Bank Japonii nacjonalizuje swój rynek, zostając największym właścicielem aktywów korporacyjnych.