Liczba zezwoleń na budowę w Kanadzie wzrosła o 6%

571

Władze kanadyjskie wydały w grudniu 6% więcej pozwoleń na budowę na 8,8 mld USD. Wartość listopadowa została skorygowana w dół – z 2,6% do 2,1%.

Deweloperzy zaplanowali kolejne projekty dotyczące budowy budynków mieszkalnych i budynków komercyjnych. Liczba zezwoleń wzrasta czwarty miesiąc z rzędu, a w budynkach mieszkalnych – o 11,1%. Koszt liczby pozwoleń  wyniósł 3,3 mld USD.

Liczba zezwoleń dla jednej rodziny spadła o 5,4% do 2 mld USD. Ten sam wskaźnik dla budynków niemieszkalnych wzrósł o 8,9%, do 3,5 mld USD. Zezwolenia na budownictwo przemysłowe osiągnęły 588 mln USD, czyli o 11,9% więcej niż miesiąc wcześniej. Wzrost wskaźnika wynika z rozbudowy budynków do obsługi technicznej.

Pod koniec 2018 r. całkowita liczba pozwoleń wzrosła o 4,7% i osiągnęła 99,7 mld USD. Liczba zezwoleń wzrasta już piąty rok z rzędu.

BNP Paribas zwiększyła kwartalny zysk o 1,1%

Największy pod względem aktywów bank Francji zwiększył zysk w okresie od października do grudnia o 1,1% do 1442 mld EUR z 1 426 mld EUR w 2017 roku.

W tym samym okresie przychody banku spadły o 3,5% do 10,16 mld EUR, informuje BNP Paribas w komunikacie prasowym.

Kierownictwo banku zaktualizowało wskaźniki docelowe do 2020 roku. Prognoza przychodów wynosi obecnie 1,5% wobec 2,5%, prognoza rentowności została obniżona do 9,5% z 10%. Jednocześnie ekonomiści zwiększyli planowane cięcia wydatków do 3,3 mld EUR z 2,7 mld EUR.

Bank zwiększył koszty operacyjne z 7,62 mld EUR do 7,68 mld EUR. Dział bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej banku (CIB) zmniejszył przychody o 9,4%, a podział międzynarodowy o 3,1%. Zysk operacyjny spadł o 15% do 1,37 mld EUR.

Na koniec 2018 r. BNP Paribas obniżył zysk netto o 3% do 7,526 mld EUR, przychody – o 1,5%, a zysk operacyjny o 11%.

Carlsberg zwiększył zysk 4,2 razy w 2018 roku

Zysk netto i przychody duńskiego koncernu piwowarskiego Carlsberg wzrósł powyżej prognoz rynkowych w 2018 roku.

Przychody wzrosły o 3% do 62,5 mld DKK z 60,66 mld DKK w 2017 roku. Zysk netto wzrósł 4,2 razy do 5,31 mld DKK lub 812 mln USD. W ubiegłym roku aktywa marki Baltika straciły na wartości, przez co Carlsberg stracił 4,6 mld DKK.

Sprzedaż piwa wzrosła na rynkach światowych, więc wskaźniki Zig Zag przekroczyły oczekiwania rynku. W tym roku koncern zwiększy dywidendy o 13% do 18 DKK za akcję.

Sprzedaż w 2018 roku wzrosła o 4,8%. Sprzedaż piwa Tuborg wzrosła o 10%, sprzedaż Carlsberg – o 5%, Grimbergen – o 14%. Sprzedaż 1664 Blanc wzrosła 1,5 raza. Wzrost sprzedaży w Europie Zachodniej wyniósł 3,6%, w Azji – 6%. W Europie Wschodniej sprzedaż piwa wzrosła o 3,1%. W Rosji, gdzie po raz pierwszy odnotowano wzrost popytu na piwo w ciągu 11 lat, sprzedaż wzrosła o 2%.

Carlsberg zwiększył kapitalizację o 12% od początku roku.

Prognoza wzrostu PKB w strefie euro pogorszyła się do 1,3% w 2019 roku

Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę wzrostu PKB w strefie euro z 1,9% do 1,3%. Podstawą spadku jest niepewność umowy Brexit i spowolnienie tempa wzrostu gospodarki chińskiej.

Oczekuje się, że w 2020 r. PKB w strefie euro wzrośnie o 1,6%, a nie o 1,7%. W ubiegłym roku gospodarka europejska wzrosła o 1,9%, po wzroście o 2,4% w 2017 roku.

Docelowa stopa inflacji ustalona przez EBC wynosi “delikatnie poniżej 2%”. W 2019 r. ceny w strefie euro wzrosną o 1,4%, a nie o 1,8%, jak zakładano wcześniej.

Nie wliczając Wielkiej Brytanii, 27 pozostałych krajów UE podniosą gospodarkę o 1,5% w porównaniu z 2,1% wzrostem. Wzrost PKB będzie kontynuowany w 2020 r. na poziomie około 1,8%. Maksymalny spadek prognozy odnotowano we Włoszech – PKB tego kraju wzrośnie o 0,2%. Początkowo eksperci przewidywali wzrost o 1,2%.

PKB Niemiec wzrośnie o 1,1%, po wzroście o 1,5% rok wcześniej. Komisja Europejska obniżyła również prognozy dla Francji, Hiszpanii i Holandii. Natomiast gospodarka Grecji wzrośnie o 2,5% zamiast o 2,3% w 2019 roku.

Brexit, amerykańsko-chiński konflikt handlowy i słabe rynki globalne negatywnie wpływają na PKB w strefie euro w tym roku. 

Ukraińskie banki po raz pierwszy od pięciu lat osiągnęły zysk w 2018 roku

System bankowy Ukrainy osiągnął rekordowy zysk w 2018 r. ц wysokości 21,7 mld UAH lub 797 mln USD, podał serwis prasowy Narodowego Banku Ukrainy.

Ostatni raz ukraińskie banki otrzymały zysk w 2013 roku w wysokości 1,4 mld UAH. Zdaniem przedstawicieli Banku Narodowego, wzrost zysków był możliwy dzięki intensyfikacji akcji kredytowej, niższym stopom procentowym i zmniejszeniu rezerw.

Pierwszy zastępca przewodniczącego NBU, Ekaterina Rozhkova, spodziewa się dalszego wzrostu sektora w 2019 roku. Ona również nazwała 2018 największym na historycznym horyzoncie dla ukraińskich banków.

Wielkość wydanych pożyczek wzrosła w 2018 r. o 30%. Liczba i odsetek nierentownych banków również zmalała w 2018 roku. Tylko 13 banków na 77 na Ukrainie okazały się niopłacalne na początku 2019 roku.

Kwartalny zysk UniCredit wzrósł 2-krotnie

Największy włoski bank UniCredit SpA zanotował wzrost zysku ponad dwukrotnie w IV kwartale 2018 roku.

Zysk netto za kwartał wzrósł 2,2 raza do 1,73 mld EUR z 801 mln EUR rok wcześniej. Skorygowany zysk wzrósł o 20% do 0,84 mld EUR. Przychody za IV kwartał spadły o 1% do 4,86 ​​miliardów.

Analitycy oczekiwali zysku w wysokości 719 mln EUR, a przychody w wysokości 4,87 mld EUR. Przychody procentowe wzrosły o 0,4% do 2,8 mld EUR, podał UniCredit w raporcie. Opłaty otrzymane przez bank spadły o 1,4%.

Bank obniżył koszty operacyjne o 2,7% do poziomu 2,7 mld EUR. Pod koniec 2018 r. zysk UniCredit wzrósł o 13% i osiągnął 6,4 mld EUR, co jest rekordem od 10 lat.

UniCredit spodziewa się zarobić w 2019 roku 19,8 mld EUR i wypracować zysk w wysokości 4,7 mld EUR.

Francuski producent alkoholi Pernod Ricard zwiększył przychody

Pernod Ricard, drugi na świecie producent alkoholu, obniżył zysk netto o 11% w pierwszej połowie roku. Zysk przekroczył 1 mld EUR. Firma wyjaśnia spadek indeksu znaczącym wzrostem przychodów rok wcześniej.

Przychody Pernod Ricard wzrosły o 5% i przekroczyły 5 mld EUR. Tempo wzrostu w kategoriach organicznych wyniosło 7,8%.

Znaczna część sprzedaży firmy przypada na Stany Zjednoczone. Na amerykańskim kontynencie Pernod Ricard wzrosła o 4%, w Europie pozostała niezmieniona i w Azji i innych regionach wzrosła o 16%. Prognoza wzrostu organicznego wzrosła do 6-8%. Na aukcji w czwartek akcje Pernod Ricard powiększyły się o 1,9%.

W 2008 roku firma kupiła szwedzką Vin & Spirit Group, dkonując największego zakupu w historii.