Lokaty i rachunki oszczędnościowe

1142

Sposobów na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy jest wiele, m. in. inwestowanie w nieruchomości, w złoto, w dzieła sztuki. Dużym zainteresowanie cieszą się fundusze inwestycyjne, kuszące wizją wysokich zysków, ale także standardowe lokaty bankowe, których największą zaletą jest pewność i gwarancja bezpieczeństwa. Z tego względu – w obliczu kryzysu ekonomicznego – zyskują coraz większą popularność.

Przyczynia się tego również wzrastająca atrakcyjność oferty bankowej. Banki wprost prześcigają się w pomysłach i sposobach na przyciągnięcie Klientów(wszak powierzone depozyty, czyli środki z lokat, przeznaczają na udzielanie kredytów , proponując coraz to ciekawsze i bardziej opłacalne produkty depozytowe.

Podpisując umowę zwykłej lokaty terminowej, określamy, na jak długo „zamrażamy” konkretną kwotę pieniędzy – po tym okresie znów będą one do naszej dyspozycji, powiększone o naliczone odsetek. Jeżeli chcemy wcześniej dysponować pomnożonymi środkami, możemy otworzyć rachunek lokaty rentierskiej – wówczas co jakiś czas (określony w warunkach umowy), odsetki z lokaty będą przekazywane na wskazany przez nas rachunek bankowy. Niektóre banki oferują także lokaty z możliwością wypłat środków w okresie umownym (zazwyczaj ilość i wysokość wypłat jest sprecyzowana, np. nie więcej niż dwie w miesiącu; wypłaty nie mogą spowodować przekroczenia tzw. salda minimalnego, czyli kwoty minimalnej, która musi pozostać na rachunku lokaty).

Alternatywną propozycję stanowią lokaty progresywne, czyli z możliwością dopłat do ulokowanej początkowo kwoty (ich ilość i wysokość i w tym wypadku bywa precyzowana przez bank). Co istotne – oprocentowanie środków wzrasta wraz ze wzrostem środków zgromadzonych na rachunku lokaty.

Innym rodzajem lokaty jest lokata dynamiczna, która zakłada możliwość wycofania środków przed końcem trwania okresu umownego bez ryzyka utraty odsetek (są naliczane proporcjonalnie do rzeczywistego czasu utrzymywania środków pieniężnych na lokacie). W przypadku pozostałych lokat niedotrzymanie okresu umownego wiąże się ze zwrotem kapitału bez odsetek lub z naliczeniem ich w mniejszej wysokości.
Możliwość wysokich zysków dają lokaty negocjowane, które można założyć od pewnej (wyższej, niż standardowo, kwoty), na okres od jednego dnia do jednego roku. Oprocentowanie takiej lokaty jest ustalane przez Departament Skarbu w oparciu o stawki na rynku międzybankowym.

W ofercie niektórych banków co jakiś czas pojawiają się także tzw. lokaty subskrybowane, zazwyczaj powiązane z jakimś konkursem z bardzo atrakcyjną nagrodą, poprzedzone okresem subskrypcji, czyli zapisów na lokatę w ściśle określonym terminie. W tym okresie środki pieniężne nie są jeszcze oprocentowane (odsetki są naliczane począwszy od jednego, wspólnego dla wszystkich, którzy się zapisali, dnia; aż do końca trwania okresu umownego).

Atrakcyjnym produktem depozytowym jest również połączenie lokaty z funduszem (np. Pakiet „Zyskowny duet” w Lukas Banku), gdzie część środków pieniężnych oprocentowana jest na warunkach lokaty, a część – inwestowana w funduszu.

Inną alternatywę stanowią rachunki oszczędnościowe, gwarantujące oprocentowanie zbliżone do lokaty (wzrastające współmiernie do wzrostu kapitału zgromadzonego na rachunku) i swobodę korzystania (czyli wpłaty i wypłaty) jak w przypadku zwykłego ROR-u (rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego); zwykle jednak opłaty za dyspozycje zlecane z takiego rachunku są wyższe, co również ma „zachęcać” do oszczędzania.