Międzynarodowa Agencja Energetyczna – MAE

843

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) – międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu, stowarzyszona z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dniu 18 listopada 1974 r. podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE została utworzona w celu zapobiegania zakłóceniom w dostawach ropy naftowej, a także pełni funkcję źródła informacji na temat statystyk dotyczących międzynarodowego rynku ropy naftowej i innych sektorów energetycznych. Inne cele IEA obejmują promowanie i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalną politykę energetyczną oraz współpracę wielonarodową w zakresie technologii energetycznych.

Prace MAE obejmują również badania, rozwój i wprowadzanie na rynek nowych technologii związanych z energią – zwłaszcza tych związanych z odnawialnymi źródłami energii – oraz współpracę międzynarodową. MAE jest również kluczowym źródłem statystycznym jako instytucja stale monitorująca aktualną sytuację na międzynarodowych rynkach paliw i energii.

MAE nie zajmuje się energią jądrową, z wyjątkiem jej wkładu w ogólną równowagę energetyczną i gospodarczą. Energetyką jądrową zajmuje się Agencja Energii Jądrowej OECD oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ONZ. Państwa członkowskie MAE utrzymują łączne rezerwy w wysokości 4 miliardów baryłek ropy naftowej, z czego 1,4 miliarda utrzymują rządy w przypadku kryzysu. Duża część rezerw jest utrzymywana jako gotowe produkty naftowe.

Do MAE przystąpiło 28 krajów OECD, w tym UE oraz Norwegia i Szwajcaria z Europy, USA i Kanada z Ameryki Północnej i Japonii, Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia.

Przynależność Polski

Członkostwo Polski w MAE zostało poprzedzone wieloletnimi działaniami, polegającymi m.in. na zmianach i tworzeniu nowych regulacji prawnych w celu spełnienia wymogów MAE, w szczególności w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu rezerw, ograniczania popytu itp. Członkostwo Polski w MAE, poprzedzone wieloletnimi działaniami polegającymi m.in. na wprowadzaniu zmian i tworzeniu nowych regulacji prawnych w celu spełnienia wymagań MAE, w szczególności w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu rezerw, ograniczania popytu itp, doprowadziło do przyjęcia Polski do Agencji, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo w zakresie dostępności paliw płynnych, ale także umożliwia udział Polski w pracach i kształtowaniu zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem energetycznym/bezpieczeństwem energetycznym (efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie negatywnym skutkom zakłóceń w dostawach gazu ziemnego, czyste techniki spalania węgla) najważniejszej międzynarodowej organizacji w tym obszarze.

Efektywność energetyczna i digitalizacja

Międzynarodowa Agencja Energii zainicjowała międzyagencyjną inicjatywę w celu zbadania potencjalnego wpływu cyfryzacji na efektywność energetyczną i jej wpływu na decydentów. Przyglądamy się, w jaki sposób technologie cyfrowe umożliwiają lepszą kontrolę, optymalizację i analizy, oraz w jaki sposób z kolei umożliwia większe wykorzystanie końcowe i wydajność systemów, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednimi ramami polityki i innowacyjnymi modelami biznesowymi.

Międzynarodowa Agencja Energii śledzi pojawiające się trendy w stosowaniu technologii cyfrowej, aby umożliwić większy wzrost efektywności energetycznej, w tym aktywne systemy zarządzania energią (EMS), oparte na danych platformy zaangażowania konsumentów oraz nowe modele przychodów oparte na wydajności. Zapewniają one nie tylko wartość pod względem poprawy wydajności energetycznej w określonych sektorach i końcowych zastosowaniach, ale także w szerszym kontekście systemu energetycznego (na przykład w równoważeniu podaży i popytu w nowoczesnych sieciach elektrycznych).