Ile można zarobić na Wall Street?

rynek finansowy

2545

Zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy maklerzy z Wall Street rzeczywiście prowadzą ekstrawaganckie życie, a ich pensje sięgają sześciu zer po przecinku, jak to często pokazują filmy? Oto przegląd średnich zarobków graczy rynkowych, w zależności od stanowiska i doświadczenia.

“Wall Street Oasis”, internetowa społeczność ekspertów finansowych, przeprowadziła badanie dotyczące tego, ile można zarobić w prop tradingu (gra na giełdzie swoim własnym kapitałem), zarządzaniu portfelem, a także na stanowisku analityka i stażysty. Raport został podzielony na następujące części: banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, fundusze PE (private equity) oraz firmy typu VC (venture capital).

W raporcie zwrócono uwagę, że płace w Nowym Jorku są zasadniczo wyższe niż w mniejszych miastach, stąd część wyników może trochę odbiegać od rzeczywistych. WSO przebadało 1400 uczestników rynku, z czego 41% pracowało na Manhattanie, a większość pozostałych w Londynie, Singapurze lub Hong Kongu.

Banki inwestycyjne

Do banków inwestycyjnych należą znane instytucje finansowe, takie jak jak Goldman Sachs, JP Morgan czy Bank of America. Letni stażysta lub początkujący pracownik wyższego szczebla może tam zarobić średnio 71,300 tys. dolarów rocznie, podczas gdy analityk już w pierwszym roku zarabia średnio 85,300 tys. dolarów. Analityk pracujący na swoim stanowisku trzy lata zarabia około 111,400 tys. dolarów, ale pracownik wyższego szczebla pracujący trzeci rok zarabia już 149 tys. dolarów rocznie.

Płace vice-prezesów to już potężny skok w górę. Ich średnie pensje wynoszą rocznie 255,700 tys. dolarów, a płaca dyrektora zarządzającego to średnio 273,400 tys. dolarów rocznie. Jeśli przyjrzeć się raportowi pod kątem stanowiska pracy, okazuje się, że stażysta zarobi najwięcej u brokerów, bo średnio 90,700 tys. dolarów rocznie. Z kolei pracownicy wyższego szczebla pracujący na swoim stanowisku trzeci rok zarabiają najwięcej na rynku M&A (fuzji i przejęć), średnio 260 tys. dolarów rocznie.

Fundusze hedgingowe

Widełki płacowe w funduszach hedgingowych generalnie są wyższe, chociaż WSO zwraca uwagę, że w badaniu wzięło udział zaledwie 200 pracowników tego segmentu, w porównaniu z 2300 respondentami z sektora bankowości inwestycyjnej. Stażyści letni zarabiają tu średnio 58 tys. dolarów plus około 3100 dolarów premii rocznie. Analitycy w pierwszym roku pracy mogą zarobić średnio 67 tys. dolarów plus około 21 tys. premii rocznie, ale na stanowisku starszego analityka mogą dojść do 82,100 tys. dolarów plus 21 tys. dolarów premii rocznie.

Pracownicy wyższego szczebla w pierwszym roku swojej pracy zarabiają średnio 71,500 tys. dolarów rocznie plus około 33 tys. w premiach, natomiast starsi pracownicy wyższego szczebla sięgają około 99,200 tys. rocznie plus 36,200 tys. w premiach. Vice-prezesi z kolei cieszą się średnią roczną pensją na poziomie 140 tys. dolarów rocznie plus 100,700 tys. w premiach, a sami prezesi zarabiają średnio 145 tys. dolarów plus premie sięgające nawet 157,500 tys. dolarów.

Fundusze PE i firmy VC

Tego typu przedsiębiorstwa zazwyczaj inwestują w start-upy lub wykupują firmy mające problemy finansowe. Płaca tutaj wynosi średnio 37,800 tys. dolarów rocznie w przypadku stażystów, do około 68 tys. dolarów w przypadku analityków pierwszego roku. Pracownicy wyższego szczebla w pierwszym roku pracy mogą średnio zarobić 86,500 tys. dolarów rocznie, natomiast starszy analityk zarabia 116,700 tys. dolarów plus 80,200 tys. premii. Menadżerowie z najwyższego szczebla – vice-prezesi i prezesi zarabiają odpowiednio: 150,400 tys. dolarów i 225 tys. dolarów rocznie.

Oczywiście wszystkie te średnie pensje są daleko w tyle za płacami najlepszych CEO czy niektórych założycieli przedsiębiorstw, którzy przynoszą do domu naprawdę grube wypłaty, wynoszące nie mniej niż kilka milionów dolarów każdego roku.

Źródło:
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2013/03/13/how-much-do-wall-streeters-really-earn/#6d20b51f7f08