Jaki jest minimalny depozyt na rynku Forex i Giełdzie ?

2479

Minimalna kwota depozytu lub pierwszej wpłaty to minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku w instytucji finansowej, takiej jak bank lub dom maklerski lub broker forex. Wyższe depozyty minimalne są na ogół związane z rachunkami oferującymi usługi premium, podczas gdy produkty zorientowane na popularne grupy odbiorców na ogół oferują niższe depozyty minimalne w celu przyciągnięcia nowych klientów.

Aby kupić kontrakt Forex, nie jest wymagane, aby inwestor posiadał całą sumę nominalną na swoim rachunku. Broker oczekuje tylko depozytu minimalnego (po angielsku tzw. Margin). Oczekiwane zabezpieczenie jest zazwyczaj to wartość 1 % całkowitej wartości nominalnej. Jeśli kupią Państwo np. kontrakt standardowy EUR/USD o wartości EUR 100.000, wówczas na rachunku musi znajdować minimalnie EUR 1.000 (= 1%).

Na rynku kapitałowym ożesz inwestować na mikrolotach (mikrokontraktach), dzięki czemu transakcje można otworzyć, mając na rachunku jedynie około 150 PLN. Przy tak niewielkim depozycie warto otworzyć transakcje na długi termin. Przykładowo na miesiąc. Zysk z takiej transakcji jeżeli trafimy w trend na rynku może wynieść 300-500 PLN, a ryzyko jest ograniczone tylko do tych 150 złotych.

KLUCZOWE PORADY

  • Minimalna kwota depozytu to kwota, która musi zostać wpłacona po założeniu danego rachunku.
  • Wyższe minimalne wymogi dotyczące depozytów są na ogół związane z usługami premium.
  • W ostatnich latach zwiększona konkurencja doprowadziła do spadku minimalnych wymogów dotyczących depozytów wśród niektórych dostawców usług finansowych.

Przykład minimalnego depozytu na koncie forex

Aby to najbardziej przybliżyć możemy otworzyć na przykład konto demo i sprawdzić na nim ile pieniędzy musimy posiadać aby otworzyć trasnsakcję na koncie.

Dla klientów pragnących najtańszej opcji najlepsze firmy inwestycyjne oferują opcje kont bez minimalnych wymagań depozytowych. Jednak klienci chcący uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji mogą to zrobić, wpłacając wyższe minimalne depozyty.

Jak działają minimalne depozyty

Minimalne depozyty mogą się znacznie różnić. Podczas gdy niektóre usługi nie wymagają minimalnego depozytu, inne ustalają jego wysokość na 10.000$ lub więcej.

Z punktu widzenia dostawcy usług, minimalne depozyty pomagają zapewnić, że przychody generowane przez klienta będą wystarczające do pokrycia kosztów administracyjnych i innych kosztów ogólnych związanych z obsługą tego rachunku.

Ogólnie rzecz biorąc, wyższe minimalne wymogi dotyczące depozytów związane są z produktami premium, podczas gdy oferty na rynku masowym na ogół zmniejszają lub nawet znoszą swoje minimalne wymogi dotyczące depozytów. Na przykład, brokerzy oferujący pełną obsługę może wymagać minimalnego depozytu w wysokości co najmniej 3 000 USD w zamian za dodatkowe funkcje, takie jak obniżone prowizje handlowe, dostęp do raportów analityków lub bardziej kompletne i aktualne dane z giełd. Dom maklerski oferujący zniżki może natomiast odstąpić od wymogu minimalnego depozytu, ale oferuje bardziej ograniczoną obsługę z mniej zaawansowanymi funkcjami.

Obecnie rosnąca konkurencja wśród firm świadczących usługi finansowe doprowadziła do obniżenia opłat i minimalnych wymogów depozytowych w niektórych sektorach. Jest to szczególnie widoczne w branży pośrednictwa dyskontowego i zarządzania inwestycjami, gdzie niektóre oferują tanie platformy, które w niektórych przypadkach nie mają minimalnych wymogów depozytowych. To tanie podejście rozszerzyło się nawet na inne obszary opłat, np. poprzez wyeliminowanie prowizji od transakcji.

Poza minimalnymi wymogami dotyczącymi depozytów, inne obszary, w których firmy finansowe mogą konkurować w celu przyciągnięcia klientów, obejmują opłaty za prowadzenie konta rocznego, opłaty za zarządzanie aktywami oraz opłaty związane z wypłatą lub transferem środków.

Podsumowanie

Jeśli nie posiadasz wymaganego zabezpieczenia na swoim rachunku, nie możesz otworzyć więcej pozycji. Jeśli posiadasz wymagane zabezpieczenie, ale Twoja pozycja generuje straty, musisz tą pozycję zamknąć. Jeśli tego sam nie zrobisz, pozycje Twoje zostaną zlikwidowane przez brokera. Podstawowe reguły różnią się w zależności od brokera. Może być tak, że Twoje pozycje zostaną zamknięte, jeśli wartość rachunku spadnie poniżej 25% wymaganego zabezpieczenia. Rachunek o wartości 1.000 EUR ma możliwość zarówno kupienia jak i sprzedaży kontraktu standardowego.