Niższy rating dla długu publicznego Chin

1516

Agencja Moody’s obniżyła perspektywę ratingu długu dla Chin, z uwagi na obawy związane ze długoterminową prognozą słabszego wzrostu.

Agencja ratingowa Moody’s obniżyła rating długu publicznego dla Chin z A3 do A1, zmieniając przy tym jego perspektywę z negatywnej na stabilną.

Podobnie zareagowała inna agencja ratingowa, Fitch Ratings. Z kolei rating Standard & Poor’s pozostawił rating na wyższym poziomie, ale z negatywną perspektywą, co oznacza, że wkrótce i oni podążą w ślad za Moody’s.

„Obniżka odzwierciedla oczekiwania Moody’s, że siła finansowa Chin w pewnym stopniu osłabnie w kolejnych latach wraz ze wzrostem zadłużenia w całej gospodarce, a także spowolnieniem potencjalnego wzrostu”, jak napisała agencja Moody’s.

Agencja dodała też, że spodziewa się wzrostu zadłużenia rządu, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niezwiązanych z sektorem finansów, z uwagi na fakt, że aktywność gospodarcza z reguły finansowana z długu, a rynek akcji nie jest wystarczająco pojemny.

Inwestorów niepokoi fakt, że władze wciąż dokonują olbrzymich pożyczek, aby finansować drogi i budynki. Nawet po kryzysie finansowym z roku 2008 Chiny nadal polegały na długu, aby zapewnić wzrost wewnętrzny, który napędza większość rocznego wzrostu PKB, wynoszącego 7%.

Chiny skrytykowały obniżenie ratingu w przeciągu kilku godzin, twierdząc, że Moody’s nie rozumie systemu prawnego i finansowego Chin i nie docenia wysiłku państwa skierowanego na restrukturyzację gospodarki i osiągnięcie bardziej zrównoważonego modelu wzrostu.

W środę giełdy w Chinach i Hongkongu na otwarciu spadły, ale wkrótce nadrobiły straty i zamknęły się z niewielką zmianą. Byliśmy świadkami spadku kursu dolara australijskiego – waluty postrzeganej jako barometr nastroju inwestorów w Chinach, którym Australia sprzedaje olbrzymie ilości surowców – względem USD.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że euro jest „zbyt słabe” z powodu polityki Europejskiego Banku Centralnego, wskazując, że pomogło to wyjaśnić dużą nadwyżkę handlową Niemiec. W rozmowie ze studentami jednej ze szkół w Berlinie Merkel powiedziała, że innym czynnikiem stojącym za nadwyżką są relatywnie niskie ceny ropy.

Jej uwagi natychmiast spowodowały wzrost kursu euro do niemal 1.1268 względem USD, wyznaczając maksimum z 6,5 miesiąca. Indeks dolara amerykańskiego zanotował spadek po publikacji protokołów FOMC ze spotkania Rezerwy Federalnej, jakie odbyło się w zeszłym miesiącu. Według protokołów komitet FOMC przed podwyżką stóp procentowych w USA zażądał dowodów silniejszego wzrostu ekonomicznego.

Jednak nadal większość spodziewa się, że Rezerwa Federalna na następnym spotkaniu, zaplanowanym na połowę czerwca, podejmie decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych.

Brokerzy