Honeywell zwiększyła zyski kwartalne powyżej oczekiwań

813

Amerykańska firma Honeywell International Inc. zwiększyła zysk powyżej oczekiwań rynkowych w ostatnim kwartale 2018 roku.

Przychód netto korporacji wzrósł do 1,72 mld USD, czyli do 2,31 USD na akcję, wobec straty w 2,51 mld USD lub 3,32 USD na akcję. Według prognozy zysk musiał wzrosnąć do 1,86 USD na akcję.

Honeywell zmniejszyła przychody o 10% do 9,73 mld USD, a wzrost sprzedaży organicznej wyniósł 6%. Dział inżynierii lotniczej i kosmicznej zwiększył sprzedaż o 10%. Wzrost sprzedaży w branży automatyki wyniósł 15%.

W 2018 roku firma zarobiła 41,8 mld USD przychodu, czyli niewiele ponad 9 USD za akcję. Według Honeywell, w 2019 roku zysk na akcję zatrzyma się na około 7,8-8,1 USD za akcję. Przychody wzrosną do 36-36.9 mld USD, a wzrost sprzedaży organicznej – 2-5%.

Na ostatniej aukcji akcje spółki podniosły się w cenie o 1,6%.

Electrolux zmniejszyła zysk netto o 34% w 2018 roku

Zysk netto szwedzkiej firmy Electrolux produkującej urządzenia gospodarstw domowych spadł o jedną trzecią w 2018 roku. Zysk obniżył się do 422 mln USD, czyli do 3,805 mld SEK.

Rozwodniony zysk spadł do ​​13,14 SEK za akcję, wobec 19,88 SEK rok wcześniej. Przychody firmy wzrosły o 2,8% w ujęciu rocznym, do 13,8 mld USD, czyli 124,129 mld SEK.

W czwartym kwartale Electrolux obniżył zysk o 21,3% do 1,575 mld SEK lub 175 mln USD Kwartalny zysk na akcję spadł do 5,45 SEK, wobec 6,92 SEK w 2017 roku. Kwartalny wzrost przychodów wyniósł 5,7%.

W Europie popyt na produkty Electrolux wzrósł o 2% w ciągu roku. W USA popyt spadł o 1%. Spadek popytu odnotowano w Brazylii i Argentynie, a wzrost – w Chile.

Electrolux jest jednym z wiodących producentów sprzętu AGD na świecie. Firma produkuje 60 mln produktów rocznie dla konsumentów ze 150 krajów.

Deutsche Bank odnotował zysk netto po raz pierwszy od 2014 roku

Zysk netto największego niemieckiego banku Deutsche Bank wyniósł 341 mln EUR wobec straty w 735 mln EUR w 2017 roku.

Zysk akcjonariuszy wzrósł do 267 mln EUR, wobec straty w 751 mln EUR w poprzednim okresie. Prognozy analityków wynosiły 345 mln EUR.

Rozwodniona strata wyniosła 0,01 EUR na akcję, wobec 0,53 EUR rok wcześniej. Przychody banku spadły o 4,3% do 25,316 mld EUR.

Deutsche Bank zmniejszył stratę prawie 6 razy w czwartym kwartale do 409 mln EUR. Na koniec kwartału rozwodniona strata spadła do 0,2 euro za akcję, wobec 1,15 euro rok wcześniej. Kwartalne przychody spadły o 2,4% do 5,575 mld EUR. Dział sprzedaży i handlu papierami wartościowymi odnotował spadek przychodów o 23% do 786 mln EUR.

Indeks aktywności biznesowej strefy euro spadł do najniższego poziomu od listopada 2014 roku

Sektor produkcyjny w strefie euro PMI spadł do 50,5 z 51,4 w grudniu 2018 roku. Aktywność biznesowa w strefie euro znajduje się w stanie stagnacji, informuje organizacja badawcza IHS Markit.

Spadek wskaźnika notowany miesiąc z rzędu. Jego wartość zmniejszyła się do minimum od listopada 2014 roku.

Wskaźnik Moving Average poniżej 50 pkt wskazuje na spadek aktywności gospodarczejб ponad 50 pkt – na wzrost. Kraje oprócz Niemcy i Włochy, póki co w strefie dodatniej. W Niemczech spadek odnotowano po raz pierwszy od 4 lat, we Włoszech spadek też nabiera tempo.

Sektor dóbr konsumpcyjnych stale rośnie. Branża dóbr inwestycyjnych przeżywa po raz pierwszy pogarszanie się biznesowe od 5,5 roku.

Spadek liczby nowych zamówień w strefie euro był najostrzejszy od kwietnia 2013 roku. Zapasy gotowych produktów wzrosły przez 4 kolejne miesiące do 20-letniego maksimum. Inflacja rosła szybciej niż średnie koszty produkcji.

Gospodarka strefy euro wzrosła w 2018 roku o 1,8%.

Sony zwiększył kwartalny zysk o 45%

Japońska korporacja Sony zwiększyła kwartalny zysk 1,5 razy lub o 45%. Zysk wzrósł do 429 mld JPY (3,94 mld USD), czyli do 330,27 JPY na akcję, z 295,9 mld JPY – 228,91 JPY na akcję rok wcześniej.

Wzrost zysku operacyjnego wyniósł 7,5%, do 377 mld JPY z 350,8 mld JPY w roku poprzednim. Przychody firmy spadły o 10% do 2,422 bln JPY wobec 2,62 bln JPY.

Sony zwiększyła kwartalną sprzedaż gier i konsoli o 72,6% do 790,6 mld JPY. W dziedzinie kina wskaźnik wzrósł o 16,4%. Przychody branży muzycznej spadły o 9,1%, przychody ze sprzedaży półprzewodników – o 20,6%.

Przychody ze sprzedaży smartfonów spadły o 80,3%. Podział poniósł stratę operacyjną w wysokości 15,5 miliarda jenów, chociaż w ubiegłym roku odnotowano zysk 15,8 mld JPY.

Firma spodziewa się zysku w wysokości 835 mld JPY przed końcem tego roku podatkowego. Rok finansowy zakończy się 31 marca 2019 roku. Prognoza zysków operacyjnych wyniosła 870 mld JPY, a przychody 8,5 bln JPY.

Zaufanie konsumentów wSzwajcarii poprawiło się w czwartym kwartale

Indeks zaufania konsumentów w Szwajcarii wzrósł w czwartym kwartale 2018 roku.

Zaufanie konsumentów wzrosło do ​​minus 4 z minus 6, powyżej prognoz ekspertów – minus 5. Ocena ogólnej gospodarki uległa pogorszeniu na tle spadku PKB w kraju. Szwajcarscy konsumenci nadal oczekują spowolnienia.

Sekretariat ds. Gospodarczych (SECO) obniżył prognozę na 2019 r. z 2% do 1,5% z powodu słabego popytu krajowego. Narodowy Bank kraju również zatrzymał się na poziomie 1,5%.

Szwajcarska gospodarka zmniejszyła się o 0,2% w trzecim kwartale 2018 r. W IV kwartale wskaźniki pozostały na tym samym poziomie. Analitycy oczekują wzrostu popytu na szwajcarskie towary i zmniejszenia eksportu z powodu spowolnienia wzrostu PKB w strefie euro.

Sprzedaż detaliczna spadła o 0,3% w grudniu w ujęciu rocznym. Indeks menedżerów ds. zakupów spadł do 54,3 w styczniu wobec 57,5 ​​w grudniu 2018 roku.

Szwajcarski bank UBS obniżył prognozy wzrostu dla brytyjskiej gospodarki

Szwajcarski bank UBS zmienił swoją prognozę wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii w 2019 roku w związku z obawami na temat wycofania się z UE.

Prognoza na I kwartał roku została zmieniona z 0,3% do 0,2% wzrostu PKB, za II kwartał z 0,6% do 0,4%, za III –  z 0,6% do 0,5%. Przegląd wskaźników kwartalnych doprowadził do obniżenia rocznej prognozy wzrostu z 1,8% do 1,5%.

Niepewność Brexitu utrudnia rozwój brytyjskiego sektora prywatnego. Kraj planuje opuścić UE 29 marca 2019 roku. Jeśli jednak umowa o Brexicie nie zostanie zawarta, a Unia Europejska nie zrobi ustępstw, wycofanie się Wielkiej Brytanii z UE może być opóźnione.

Bank Anglii nie podniesie stóp w najbliższej przyszłości. Podniesienie stóp procentowych o 25 pb oczekuje się w listopadzie 2019 r. i maju 2020 roku.

Chiński gigant mieszkaniowy zmniejszył sprzedaż w styczniu

Jeden z największych graczy na rynku nieruchomości w Chinach, Evergrande Group, odnotował spadek sprzedaży w styczniu.

W ubiegłym miesiącu sprzedaż kontraktowa firmy spadła o jedną trzecią, z 64,36 mld CNY do 43,17 mld CNY. Na koniec 2018 r. sprzedaż wzrosła o 10,1%, podała spółka w oświadczeniu.

Sprzedaży powierzchni spadła do 3,88 mln metrów kwadratowych z 6,24 mln metrów kwadratowych w styczniu 2018 r. Evergrande sprzedała mieszkania o wartości 551,34 mld CNY w 2018 r. i planuje zwiększyć sprzedaż do 600 mld CNY w tym roku.

Chińskie władze przyspieszyły regulację rynku nieruchomości, wskutek czego rynek przeżywa chłód. Sprzedaż mieszkań wzrosła o 12,2% w 2018 r., co o 1,5% mniej niż w 2017 roku.

Nowe mieszkania w kraju rosły w grudniu w minimalnym od 8 miesięcy tempie. Chiny mogą anulować szereg ograniczeń w obrocie nieruchomości, co wspomoże gospodarce i rynku mieszkaniowemy.