Portfel fundamentalny: AUD/NZD

896

Po zaskakującej decyzji RBNZ o cięciu stopy procentowej o 50 pb NZD powinien już mieć ujęty w cenie cały krótkoterminowy pesymizm. Teraz rynek przerzuci uwagę na sąsiadującą Australię i tamtejszy bank centralny, który stoi przed podobnymi wyzwaniami. Zaplanowane na ten tydzień odczyty makro mogą stać się katalizatorem do wzrostu oczekiwań na obniżkę stopy kasowej RBA.

Sprzedaż AUD/NZD po cenie rynkowej 1,0455, take profit 1,0330, stop loss 1,0540.

Uważam, że przeceną o niemal 2 proc. NZD zdyskontował całą gołębiość wyartykułowaną przez RBNZ. Obniżka stopy OCR o 50 pb przekroczyła oczekiwania całego rynku (konsensus ustawiony był na -25 pb) i terapia szokowa wywołała lawinową ucieczkę inwestorów z długich pozycji w NZD. Jednak następne dwa dni nie przyniosły kontynuacji, a zamrożenie zmienności, co sugeruje, że kto chciał sprzedać kiwi, już to zrobił. Teraz zatrzymanie może działać jako frustrujący obrót wydarzeń, podnosząc ryzyko realizacji zysków, co może umocnić NZD.

Od strony AUD, RBA na sierpniowym posiedzeniu podkreślił uzależnienie przyszłych decyzji od danych, więc rynek będzie uważnie przyglądał się odczytom indeksów nastrojów (wt, śr) i raportowi z rynku pracy (czw). Rozczarowanie wzmocni oczekiwania na obniżkę stopy kasowej we wrześniu, ciągnąc AUD w dół.

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.