Odwrócone formacje

Analiza Techniczna Formacje

1382

ODWRÓCONE FORMACJE

Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: nieregularny lub rosnący
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał sprzedaży: przebicie dolnej krawędzi

Teoria

Odwrócone formacje teoria Odwrócone formacje, do których należą odwrócone trójkąty i kliny kształtują się zwykle w okresach niepewności na giełdzie i najczęściej ostrzegają przed spadkami (chociaż nie wykluczają całkowicie wzrostów). Wyznaczenie takiej formacji powinno odbywać po znalezieniu czterech punktów zwrotnych: dwóch maksimów (1,3) i dwóch minimów (2,4). Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi formacji odwróconej. Wielkość spadku po wybiciu jest co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w ostatnim punkcie zwrotnym – maksimum.

Uwaga: Wybicie w górę z formacji odwróconych nie jest sygnałem kupna (wyjątek: wybicie w górę z odwróconego trójkąta zwyżkującego potwierdzone znacznym wzrostem wolumenu obrotów – rys. 3 poniżej).

Taktyka gry

Odwrócone formacje taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj w pobliżu górnej krawędzi formacji przy piątym odwrocie (5)
  • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • nie kupuj nawet po wybiciu w górę (wyjątek – rys. 3: wybicie w górę z odwróconego trójkąta zwyżkującego potwierdzone znacznym wzrostem wolumenu obrotów – wtedy możesz kupować na korekcie po wybiciu)