Spodek odwrócony

Analiza Techniczna Formacje

1793

SPODEK ODWRÓCONY

Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania: kilka miesięcy
Wolumen: wysoki w środkowej i końcowej części formacji
Częstość występowania: mała
Ruch cen po wybiciu: duży
Sygnał sprzedaży: przebicie dolnego ograniczenia formacji

Teoria

Spodek odwrócony teoria Odwrócony spodek jest jedną z rzadziej występujących formacji. Podczas jego tworzenia kształt kursu przypomina odwrócony spodek. Wolumen obrotów powinien osiągać najwyższe wartości przy maksymalnym poziomie kursu i pod koniec odwróconego spodka. Sygnał sprzedaży następuje po przebiciu poziomu wyznaczającego dolną granicę formacji – poziom ten jest określony przez lewą cześć spodka wykształconą przy stosunkowo niskich obrotach.

Taktyka gry

Spodek odwrócony taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast