Trendy

Analiza Techniczna Formacje

1644

TRENDY

Przydatność: określenie tendencji kursu
Czas kształtowania: patrz opis
Wolumen: patrz opis
Ruch cen: zależy od stopnia trendu

Teoria

Trendy teoria Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej i określa kierunek ruchu cen całego rynku bądź jakiegoś papieru. Trend ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kupnie czy sprzedaży, ponieważ jedna z podstawowych zasad analizy technicznej głosi, że inwestowanie zawsze powinno odbywać się w zgodzie z trendem (kierunkiem ruchu cen).

Ze względu na czas trwania trendy można podzielić na:

 • długoterminowy (główny, pierwszorzędny) – trwający od kilku miesięcy do kilku lat
 • średnioterminowy (drugorzędny) – trwający kilka miesięcy
 • krótkoterminowy (trzeciorzędny) – trwający kilka tygodni.

Wspomniana wyżej zasada inwestowania w zgodzie z trendem odnosi się przede wszystkim do trendu głównego.

Jeżeli linia trendu jest wyznaczana przez szczyty – mówimy o trendzie niebieskim, jeśli zaś przez dołki – mówimy o trendzie czerwonym.

Ze względu na kierunek ruchu cen można wyodrębnić trendy:

 • zwyżkujący – wyznaczany zawsze przez minima cenowe
 • zniżkujący – wyznaczany zawsze przez szczyty
 • horyzontalny – wyznaczany przez dołki lub szczyty.

Taktyka gry

Trendy taktyka Zawsze na początku analizy powinieneś wyznaczyć na wykresie linie trendu i inwestować w zgodzie z trendem głównym. Trendy pozwalają na zabezpieczenie przed zbyt wczesnym wyjściem z rynku przy inwestycjach długoterminowych.

Ważne informacje dotyczące trendów:

 • Trendy główne zwykle trwają przez długi okres czasu i w tym czasie kursy akcji przebywają długą drogę.
 • Ogromne zyski można by osiągnąć kupując na samym dnie bessy, a sprzedając na samym szczycie hossy.
 • Nie jest możliwe wykonanie ruchów opisanych w punkcie powyżej.
 • Jest możliwe uniknięcie kupowania pod koniec hossy.
 • Możliwe jest osiągnięcie zysków przy inwestycjach zgodnych z trendem głównym, w trendzie drugorzędnym, a czasami nawet na akcjach poruszających się przeciwnie do trendu głównego.
 • Największe i najpewniejsze zyski można osiągnąć inwestując w trendzie głównym przez większą część czasu jego trwania ale nie w początkowej ani końcowej fazie tego trendu. Dlatego kapitał należy inwestować w największym stopniu w środkowej fazie trendu głównego.