Klin zwyżkujący

Analiza Techniczna Formacje

1559

KLIN ZWYŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania: 1-3 miesiące
Wolumen: maleje
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: proporcjonalny do wielkości klina
Sygnał sprzedaży: wybicie w dół przez dolną krawędź

Teoria

Klin zwyżkujący teoria
Klin zwyżkujący jest formacją, która „zawsze” zapowiada spadek cen. Często kształtuje się ona podczas krótkich wzrostów przy długotrwałych spadkach lub w ostatniej fazie hossy. Wyznaczenie klina jest możliwe dopiero po zauważeniu czterech punktów (1,2,3,4) zwrotnych, które wyznaczają dwie zwyżkujące proste – górną i dolną krawędź klina. Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt – P zwrotny oraz wierzchołek – K). Bardzo często po wybiciu występuje krótki ruch powrotny w górę (oznaczony kolorem zielonym) i dopiero po nim ma miejsce dalsza zniżka. Wielkość spadku jest pośrednio zależna od wysokości klina, jednak najczęściej zniżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego wsparcia (patrz poziom wsparcia).

Taktyka gry

Klin zwyżkujący taktyka gry Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj po wybiciu w dół