Poziom bezpieczeństwa

Analiza Techniczna Formacje

1667

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Przydatność: zabezpieczenie przed stratami

Teoria

Poziom bezpieczeństwa teoria Przy każdym zakupie akcji musi być wyznaczony poziom bezpieczeństwa. Zabezpiecza on przed stratami w przypadku niezgodnego z oczekiwaniami zachowania rynku. Poziom ten najczęściej ustala się nieco poniżej ostatniego lokalnego minimum przed wykonaniem transakcji kupna. Jeśli zakup nastąpił na korekcie oznaczonej na rysunku kolorem zielonym, to poziom bezpieczeństwa należy wyznaczyć nieco poniżej ostatniego lokalnego minimum przed zakupem (B1). W miarę wzrostu ceny poziom bezpieczeństwa może być podwyższany, nie może być jednak nigdy obniżany. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa powinno odbywać się po przebiciu ostatniego maksimum (M). Nowy poziom bezpieczeństwa powinien znaleźć się nieco poniżej najbliższego dołka (poziomy od B2 do B4).

Uwaga: Poziom bezpieczeństwa nie został podwyższony do punktu (X), gdyż szczyt oznaczony numerem (1) nie przekroczył ostatniego maksimum (M).

Po spadku cen poniżej poziomu bezpieczeństwa (punkt P) musi bezwzględnie nastąpić sprzedaż.

Taktyka gry

Poziom bezpieczeństwa taktyka Zawsze przy zakupie akcji wyznaczaj poziom bezpieczeństwa 5-15% poniżej ostatniego lokalnego minimum. Dokładna odległość zależy od ceny akcji i od jej ruchliwości. I tak, dla akcji mało ruchliwej, której cena wynosi 100 zł poziom bezpieczeństwa będzie wyznaczany 5% poniżej minimum, natomiast dla bardzo ruchliwej akcji o cenie 5 zł poziom bezpieczeństwa będzie wyznaczany nawet 15% poniżej minimum.

Przy zwyżce cen stopniowo przesuwaj w górę poziom bezpieczeństwa (tak jak to opisano w teorii).

Uwaga: Nigdy nie obniżaj poziomu bezpieczeństwa.

Jeśli poziom bezpieczeństwa zostanie przebity (tu: poziom B4) – sprzedaj natychmiast.