Trójkąt zniżkujący

Analiza Techniczna Formacje

2295

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: maleje
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał sprzedaży: przebicie dolnej krawędzi

Teoria

Trójkąt zniżkujący teoria Trójkąt zniżkujący jest formacją w której dolna krawędź jest linią poziomą, a górna linią zniżkującą. Formację można wyznaczyć dopiero po ustanowieniu dwóch minimów na tym samym poziomie (2,4) oraz dwóch maksimów (1,3). Podczas kształtowania się trójkąta wolumen obrotów powinien maleć. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej (poziomej) krawędzi. Czasem po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Wybicie z trójkąta zniżkującego powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Późniejsze wybicie często bywa ruchem fałszywym. Wielkość spadku po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez dolną krawędź stanowi silny opór (jeśli nastąpi wybicie w dół).

Taktyka gry

Trójkąt zniżkujący taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast