Prostokąt

Analiza Techniczna Formacje

1883

PROSTOKĄT

Przydatność: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: maleje
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał kupna: wybicie przez górną krawędź
Sygnał sprzedaży: przebicie dolnej krawędzi

Teoria

Prostokąt teoria Prostokąty częściej zapowiadają kontynuację wcześniejszego trendu niż jego odwrócenie. Formację prostokąta wyznaczają linie poziome poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Dopiero po ustaleniu tych czterech punktów (1,2,3,4) można mówić o wykształceniu się prostokąta. W obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Dość często w obrębie prostokąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną krawędź, przy czym wolumen musi wyraźnie wzrosnąć (rys. 1). Często po wybiciu następuje ruch korekcyjny – oznaczony kolorem zielonym. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi (rys. 2). Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z prostokąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji (patrz linia fioletowa na rysunku).

Taktyka gry

Prostokąt taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • jak tylko formacja się ustali (dwa szczyty i dwa dna, czyli po czwartym punkcie zwrotnym) możesz kupować blisko dna i sprzedawać blisko szczytu
  • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast
  • po wybiciu w górę sprzedaj na wybiciu i odkup na korekcie

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • w przypadku prostokąta po zwyżce (rys. 1), kupuj na szóstym punkcie zwrotnym (6)
  • kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów)