Luka kończąca

Analiza Techniczna Formacje

1220

LUKA KOŃCZĄCA

Przydatność: zapowiedź zakończenia ruchu w danym kierunku
Wolumen: po wyznaczeniu luki bardzo wysoki
Częstość występowania: duża
Ruch cen: zależy od rodzaju luki (patrz opis)

Teoria

Luka kończąca teoria Luka kończąca (3) występuje po wcześniejszym wyznaczeniu luki ucieczkowej i zapowiada odwrócenie tendencji. Luka kończąca może służyć jako sygnał przygotowawczy do sprzedaży. Po wystąpieniu tej luki pod koniec zwyżki wolumen powinien wyraźnie wzrosnąć.

Uwaga: Luka jest możliwa do wyznaczenia tylko na wykresach przedstawiających ruch cen w danym okresie (dzień, tydzień, miesiąc) w postaci pionowego odcinka (np. wykres OHLC lub świece japońskie) i oznacza “przerwę” na wykresie. W zależności od kierunku ruchu cen luki można podzielić na dwa rodzaje: luka w górę – ukształtowana przy wzroście cen oraz luka w dół – ukształtowana przy spadku.

Taktyka gry

Luka kończąca (3) ostrzega przed możliwością zmiany tendencji i może być traktowana jako sygnał sprzedaży (po zwyżce) lub sygnał przygotowawczy kupna (po spadkach).

Jeśli posiadasz akcje:

  • jeśli kurs przebył spodziewaną drogę, sprzedaj po utworzeniu się luki wyczerpującej po zwyżce
  • w przeciwnym wypadku przygotuj się do sprzedaży i czekaj na inny sygnał