Luka ucieczkowa

Analiza Techniczna Formacje

1325

LUKA UCIECZKOWA

Przydatność: wyznaczenie długości wzrostu lub spadku
Wolumen: wysoki, po wyznaczeniu luki maleje
Częstość występowania: duża
Ruch cen: zależy od rodzaju luki (patrz opis)

Teoria

Luka ucieczkowa teoria Luka ucieczkowa (2) występuje po wcześniejszym wyznaczeniu luki startowej i zapowiada kontynuację ruchu cen. Najczęściej pojawia się ona w połowie ruchu i może służyć do wyznaczenia jego długości. Po wystąpieniu luki ucieczkowej podczas zwyżki wolumen powinien maleć.

Uwaga: Luka jest możliwa do wyznaczenia tylko na wykresach przedstawiających ruch cen w danym okresie (dzień, tydzień, miesiąc) w postaci pionowego odcinka (np. wykres OHLC lub świece japońskie) i oznacza „przerwę” na wykresie. W zależności od kierunku ruchu cen luki można podzielić na dwa rodzaje: luka w górę – ukształtowana przy wzroście cen oraz luka w dół – ukształtowana przy spadku.

Taktyka gry

Luka ucieczkowa taktyka Luka ucieczkowa (2) pomaga określić wielkość ruchu cen po wybiciu – najczęściej występuje w połowie tego ruchu.