Ograniczaj straty

660

Z pewnością nie brakuje ryzyka na giełdzie, najważniejsze jest nauczenie się, jak nim zarządzać i je ograniczać. Jak to zrobić? Oto kilka dodatkowych wskazówek.

Bardzo częstym problemem przy inwestowaniu na giełdzie jest brak możliwości szybkiego zamknięcia przynoszącej straty transakcji. Najbardziej wymagający eksperci na giełdzie uważają tę zdolność za klucz do sukcesu. Dlaczego tak trudno jest graczom giełdowym sprzedać swoje przynoszące straty akcje? Przyczyny są głównie natury psychologicznej. Wyobraźmy sobie, że kupiliśmy papiery wartościowe po 30 zł za sztukę i natychmiast zaczęliśmy spadać. Już po tygodniu osiągnęły poziom 27 zł, po którym obiecaliśmy je sprzedać. Ale czy będziemy w stanie zaakceptować stratę i pozbyć się papierów? Większość graczy giełdowych nie może sobie z tym poradzić. W tym momencie dominującym odczuciem jest nadzieja, że ceny powrócą do poprzednich poziomów. To właśnie ta nadzieja sprawia, że inwestorzy czekają na dalszy rozwój sytuacji i nie sprzedają. Niestety, akcje najprawdopodobniej będą podążać za trendami, więc ten „dalszy rozwój” zwykle oznacza dalsze spadki. Nawet wtedy gracze giełdowi nadal mają nadzieję, że ceny akcji powrócą do poprzednich poziomów i nadal będą utrzymywać je w swoich portfelach. Osobiście znałem kilku inwestorów, którzy byli w stanie utrzymać swoje straty przez lata, a następnie sprzedać je w dołku.

Szybkie zmniejszanie strat jest bardzo ważne z czysto arytmetycznego punktu widzenia. Jest tak dlatego, że kwota, którą musimy nadrobić po stracie rośnie znacznie szybciej niż strata. Jeśli stracimy 10 procent, to aby odzyskać kapitał założycielski, musimy zarobić 11,1 procent. Różnica jest niewielka. Jeśli jednak stracimy 50 procent, to aby zrekompensować straty, musimy zyskać aż 100 procent. Jak dokładnie działa ta zależność, pokazano w tabeli 1.

Tabela 1. Odrabianie strat

Poniesiona strata (proc.)Zysk, który należy osiągnąć, aby odrobić stratę (proc.)
1,01,0
2,02,0
3,03,1
4,04,2
5,05,3
10,011,1
15,017,6
20,025,0
25,033,3
30,042,9
40,066,7
50,0100,0
60,0150,0
70,0233,3
80,0400,0
90,0900,0

Wniosek z zawartych w tabeli liczb jest prosty: warto szybko ciąć straty. Im mniejszą stratę poniesiemy, tym łatwiej będzie ją później odrobić.