Różnice między analizą techniczną, a analizą fundamentalną. Technika czy fundamenty?

1774

Specjaliści zajmujący się zagadnieniami rynku Forex wskazują, że przeprowadzanie analiz jest niezwykle ważne dla inwestowania. Najpopularniejsze są analizy fundamentalne i techniczne. Różnią się znacznie od siebie, a osoba, która je wykonuje, musi mieć co najmniej podstawową wiedzę.

Większość małych i średnich inwestorów stosuje analizy techniczne. Jego głównym zadaniem jest określenie korzystnych momentów zakupu lub sprzedaży poszczególnych walut. W takim przypadku osoba sama określa, ile chce zarobić i – na podstawie pewnych czynników – określa, który moment będzie najbardziej odpowiedni. Oprócz wskaźników technicznych, które mają pierwotne znaczenie, możesz również obsługiwać informacje bezpośrednio związane z tym, co stało się ostatnio z walutą. Sytuacja jest nieco inna w przypadku analizy fundamentalnej, która wymaga bardziej holistycznego podejścia.

Analiza fundamentalna – co się dzieje na świecie?

Doświadczeni inwestorzy zwykle nie koncentrują się tylko na jednym rodzaju analizy. Oprócz wsparcia technicznego mają one również fundamentalne znaczenie. Jednak wprowadzenie go w życie wymaga wiedzy. Specjaliści podkreślają, że składa się z wielu czynników, w tym:

  • indeks cen, usług czy towarów,
  • produkcja przemysłowa,
  • rynek sprzedaży detalicznej w danym kraju,
  • odnotowany wzrost gospodarczy.

Gdy inwestor jest zainteresowany jedną z par walutowych, w których pojawia się dolar, powinien również wziąć pod uwagę informacje o wzroście zatrudnienia. Tylko te wszystkie czynniki pozwalają nam przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości na rynku Forex.

Technika czy fundamenty?

Inwestowanie w instrumenty finansowe nie jest grą loteryjną. Nie możesz tu strzelać. Inwestorzy, przytłoczeni wizją szybkich zysków, często zachowują się znacznie gorzej niż gracze kasynowi. Dlatego często pozostają w przysłowiowej ostatniej koszuli. Dlatego dobra znajomość analizy technicznej i fundamentalnej jest bardzo przydatna.

Na rynku kapitałowym, którego głównymi arenami są giełdy papierów wartościowych, większość inwestorów ponosi straty. Zyski zyskują osoby, które są w stanie prawidłowo podejmować decyzje dotyczące inwestycji na podstawie dokładnych analiz i ustalonych zasad inwestycyjnych. Wymaga to jednak czasu na naukę i opracowanie metod, które przyniosą długoterminowe zyski. Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe nie jest grą loteryjną. Nie możesz tu strzelać. Rynek szybko eliminuje takie jednostki i odsuwa je na bok. Powodzenia, jeśli oznacza to utratę tylko części oszczędności. Inwestorzy, przytłoczeni wizją szybkich zysków, często zachowują się znacznie gorzej niż gracze kasynowi.

Jak mądrze inwestować ciężko zarobione pieniądze? Inwestorzy zastanawiają się nad tym od zarania rynków finansowych. W trakcie rozważań powstały dwa główne nurty analizy instrumentów finansowych. Pierwsza to fundamentalna analiza. Koncentruje się na kondycji danej firmy i jej perspektywach, jeśli zostaną wybrane akcje lub siła danej waluty oraz czynniki makroekonomiczne, które będą miały na nią wpływ w przyszłości, jeśli weźmiemy pod uwagę zakup walut obcych. Drugi to analiza techniczna. Koncentruje się na ruchach cen danego przedmiotu i próbie oszacowania na tej podstawie, w którym miejscu będziemy mogli zobaczyć cenę przedmiotu w przyszłości. Każdy z tych sposobów określania przyszłej ceny ma swoich zwolenników i przeciwników. Przez dziesięciolecia istniał wyraźny podział między tymi obozami. Trwają spory o wyższość jednej metody nad drugą.

Czym się zainteresować?

Z punktu widzenia początkującego inwestora kluczowym pytaniem może być, jaką analizę wspierać. Specjaliści podkreślają, że każda metoda może pomóc w zarabianiu pieniędzy. Podstawowa analiza jest interesująca, ponieważ pozwala ustalić przyczyny zachowań inwestorów. Ta wiedza może być nieoceniona w przyszłości, ponieważ niektóre wzorce na rynku się powtarzają. Z drugiej strony fundamentalna analiza wymaga ogromnej wiedzy, której nowi inwestorzy zwykle nie mają. W tej sytuacji rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy specjalistów zajmujących się przygotowywaniem własnych analiz lub komentarzy walutowych. Czytanie takich może być kopalnią wiedzy na początku przygody z rynkiem Forex.

Techniczny

Zwolennicy analizy technicznej nie muszą znać danych o konkretnej firmie lub walucie. Dla nich jest tylko jeden czynnik – cena. Na wolnych rynkach ceny rosną, spadają lub pozostają na tym samym poziomie w określonych momentach. Na cenę wpływa popyt i podaż, tj. Liczba zamówień na zakup lub sprzedaż aktywów. Cena może bardzo szybko zmieniać poziomy. Umieszczając ceny w odpowiednich szeregach czasowych, możesz tworzyć wykresy. Istnieje wiele wykresów pokazujących poziom cen. Inwestorzy wykorzystujący analizę techniczną ruchów cen są w stanie określić jego przyszłe kierunki. Szukają odpowiednich formacji na wykresach, które sugerują na przykład, że rynek osiągnął już szczyt i za chwilę nastąpi spadek cen, czyli korekta. Formacje są odpowiednimi zachowaniami cenowymi na wykresie. Analiza techniczna to nie tylko wróżenie z wykresów. Ma to jakieś uzasadnienie. Inwestorzy reprezentują siłę podaży i popytu. Technika zmienia się na rynku walutowym, pojawiają się nowe instrumenty i sposoby zawierania transakcji. Jedyne, co się nie zmienia, to psychika inwestorów. Inwestorzy reagują w podobny sposób na rynku od dziesięcioleci. Właśnie dlatego mamy hossy i śmiertelne guzy bogate w papierowych milionerów. Formacje na rynkach pokazują, czego możemy się spodziewać, ponieważ ich wygląd sugeruje, że inwestorzy działali w podobny sposób więcej niż jeden raz. Dzięki temu z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, jak tym razem zachowają się ceny / inwestorzy.

Fundamentalny

Zwolennicy analizy fundamentalnej zakładają, że solidne fundamenty świadczą o dobrej i trwałej konstrukcji. Dlatego badają czynniki „fundamentalne” i na tej podstawie określają wartość danych aktywów. Jeżeli ustalona w ten sposób cena jest niższa od ceny rynkowej, daje sygnał do zakupu danego składnika aktywów. Następnie rozmawiają o zaniżeniu wartości danego instrumentu finansowego. Jeżeli cena rynkowa jest niższa niż ustalona na podstawie analizy, dany przedmiot należy sprzedać. Instrumenty te określa się jako zawyżone i na tej podstawie analitycy oczekują w przyszłości wyrównania cen, tj. Spadku ceny „podstawowej”. Termin „w przyszłości” bardzo dobrze nadaje się do fundamentalnej analizy. Wskazuje przyszły kierunek, ale analitycy nie są w stanie powiedzieć, kiedy nastąpi ruch. Często, zanim nastąpi wzrost, może nastąpić znaczny spadek ceny. Czasami zdarza się, że inwestor inwestuje swoje oszczędności, np. w akcjach pewnej spółki jest głęboko przekonany o przyszłym wzroście cen, że pomimo tego, że cena osiąga coraz niższe poziomy, nie opuszcza rynku. Staje się mimowolnie inwestorem długoterminowym.

Analitycy fundamentalni koncentrują się na czynnikach, które będą miały największy wpływ na wartość danego instrumentu w przyszłości. W przypadku akcji mogą to być na przykład perspektywy sektora, w którym firma prowadzi działalność, lub wzrost rentowności sprzedaży po restrukturyzacji. W przypadku rynku walutowego dane o PKB, bezrobociu lub sprzedaży detalicznej są bardzo uważnie obserwowane.

Różnice między Analizą Techniczną, Analizą Fundamentalną

Którą analizę wybrać dla naszych inwestycji? Decyzja zależy oczywiście od sposobu, w jaki chcemy inwestować. Analiza fundamentalna jest zdecydowanie długoterminowa. Wymaga wiedzy i wiarygodnych informacji, na których będzie się opierać. Przeprowadzenie analizy danej firmy lub innego instrumentu wymaga poświęcenia dużo czasu na rozwój, przy czym nie jest pewne, czy wyniki pozwolą na opłacalne inwestycje. Analiza techniczna jest po drugiej stronie. To z kolei wymaga poświęcenia czasu na ciągłą obserwację rynku i poszukiwanie nowych poziomów, wsparcia lub nowych formacji. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, działa ona nieporównanie lepiej w krótkim okresie. Dlatego analiza techniczna jest podstawą do inwestowania na rynkach kontraktów terminowych. Nawet niewielka zmiana ceny może spowodować bardzo duże zmiany kapitału. Niewielu inwestorów może sobie pozwolić na utrzymanie stratnej pozycji na takich rynkach w oczekiwaniu na zmianę kierunku. Dzięki analizie technicznej inwestorzy nie muszą się martwić o powody danego ruchu. To właśnie najbardziej wyróżnia te dwie analizy. Fundamentaliści muszą znać przyczyny reakcji rynku, co często jest bardzo trudne do ustalenia. Technicy nie potrzebują tej wiedzy, pracują bardziej nad skutkami niż przyczynami. Kiedy analitycy techniczni wskazują na poważny sygnał sprzedaży, fundamentalni analitycy mogą się zastanawiać, dlaczego rynek zmierza na południe, podczas gdy analiza pokazuje, że rynek powinien się rozwijać. Dopiero po pewnym czasie może się okazać, że na rynku pojawiły się już informacje, które zostały już zdyskontowane. Jest jeszcze jedna funkcja przemawiająca za analizą techniczną. Jest w pewnym sensie uniwersalny. Może być stosowany na wszystkich rynkach i będzie mniej lub bardziej skuteczny. Jedynym problemem jest wybór odpowiednich narzędzi analizy technicznej dla danego rynku, aby był on skuteczny. Analiza fundamentalna nie ma takich możliwości. Każdy sektor ma inne cechy i do badania danego rynku należy zastosować inne metody. Dlatego fundamentalni analitycy zwykle specjalizują się w jednym lub dwóch sektorach rynku.

Poznaj swojego wroga

Czy można zastosować obie analizy? Prawdopodobnie nie. Wynika to z różnych założeń i funkcji. Wszystko zależy od predyspozycji i charakteru inwestora. Każda z tych analiz ma swoich zwolenników i przeciwników. Nie można jednogłośnie ustalić, która z nich jest lepsza. Jednak spór i wymiana argumentów trwają od dłuższego czasu. Niektórzy inwestorzy, szczególnie analitycy techniczni, tak skutecznie wierzą tylko w swojej dziedzinie, że całkowicie odrzucają coś przeciwnego. Wśród analityków technicznych można nawet znaleźć inwestorów, którzy odrzucają wszystkie informacje z rynku, aby ich strategia nie została zakłócona. Większość inwestorów woli jedną z analiz, a jednocześnie zna założenia i podstawowe informacje na temat przeciwnych. Fundamentaliści znają podstawowe narzędzia stosowane przez techników i odwrotnie – technicy obserwują informacje rynkowe i wiedzą, jak wpłyną one na wycenę fundamentalistów i jak mogą wpłynąć na cenę danego instrumentu.

Możesz zadać sobie pytanie: jeśli to takie proste, dlaczego tak wiele osób traci na giełdzie? Są dwa powody. Przede wszystkim analiza techniczna to ogromny obszar. Musisz poświęcić dużo czasu, aby poprawnie odczytać sygnały z rynku. Potrzebujesz również doświadczenia, którego nie można zdobyć inaczej niż dzięki własnym inwestycjom. Po drugie, analiza techniczna, podobnie jak ekonomia, jest sztuką. Istnieją wytyczne dotyczące korzystania z narzędzi analizy technicznej, ale ich użycie zależy od inwestora. Decyzje podejmowane przez inwestora będą zależeć od interpretacji wykresu. A tutaj wolność jest wielka. Czasami dwóch analityków technicznych może zobaczyć różne kierunki przy użyciu tego samego wykresu. Wszystko zależy od przyjętych założeń i technik.