Polski Koncern Naftowy Orlen – informacje

1236

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna (PKN Orlen) jest największym producentem i dystrybutorem ropy naftowej i produktów petrochemicznych w Polsce. Przetwarza ropę naftową na produkty takie jak benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i produkty petrochemiczne. Grupa prowadzi również eksplorację, ocenę i produkcję węglowodorów, a także produkuje, dystrybuuje i sprzedaje energię elektryczną i ciepło. Rafinerie należące do grupy PKN Orlen (w Płocku, Trzebini, Jedlicze) posiadają około 70 procent zdolności przerobowych polskich rafinerii. Firma ma największą sieć stacji benzynowych w Europie Środkowej zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Spółka PKN Orlen jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Państwo Polska
Adresul. Chemików 7
09-411 Płock
Data założenia7 września 1999
Forma prawnaspółka akcyjna
PrezesDaniel Obajtek
UdziałowcySkarb Państwa (27,52%)
Nationale-Nederlanden OFE (7,01%)
Aviva OFE (6,60%)
pozostali (58,87%)
Nr KRS0000028860
Zatrudnienie20 262 (2017)
ISINPLPKN0000018
Symbol akcjiPKN

Surowce i produkty procesów

Uzyskane surowce odnawialne to woda, powietrze, estry i bioetanol, natomiast nieodnawialne są ropa naftowa, gaz ziemny i surowce z tzw. Chemikaliów pomocniczych.

Produkty tworzone w procesie rafinacji to:

  • produkty paliwowe: benzyny, lekkie i ciężkie oleje napędowe, oleje opałowe, paliwa lotnicze
  • produkty rafineryjne: benzyny lekkie, średnie i ciężkie
  • produkty petrochemiczne: etylen, propylen, paraksylen, kwas tereftalowy, fenol, aceton, benzen, butadien, tlenek etylenu i glikole
  • poliolefiny: polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, nawozy i inne (woski, siarka, gips), asfalty, bazy olejowe i nawozy.

Historia PKN Orlen

W lipcu 1944 r. Utworzono instytucję, której zadaniem było zabezpieczenie infrastruktury naftowej uszkodzonej w wyniku przedłużających się działań wojennych i okupacyjnych oraz rozpoczęcie operacji dystrybucyjnych. W październiku tego samego roku utworzono organizację, która otrzymała nazwę Polskiego Monopolu Naftowego, a następnie w tym samym miesiącu została zmieniona na Urząd Stanu Sprzedaży Produktów Roponośnych. 3 grudnia 1945 r. Powstało przedsiębiorstwo pod nazwą „Centrala Produktów Przemysłowych” i od tego czasu przedsiębiorstwo działa pod tą nazwą. W 1945 r. Zmieniono nazwę na Central Board for Trading Oil Products „CPN”. W 1958 r. Firma powróciła do poprzedniej spółki, która została połączona ze skrótem „CPN” – Centrala Produktów Naftowych „CPN”, aw grudniu 1995 r. Została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

W maju 1998 r. Rada Ministrów postanowiła utworzyć grupę naftową. Miał powstać w wyniku połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN SA i Petrochemii Płock SA. Działania związane z utworzeniem nowego podmiotu sformalizowano 7 września 1999 r., Kiedy to przyjęło ono nazwę Polski Koncern Naftowy SA. W dniu 3 kwietnia 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o nadaniu spółce nazwy handlowej Orlen.

Na początku 2018 r. Podpisano list intencyjny rozpoczynający proces wchłaniania Grupy Lotos przez PKN Orlen.

W styczniu 2019 r.Orlen ogłosił, że wchodzi na rynek słowacki i otwiera stacje benzynowe pod marką Benzina.

Kontakt

Ulica:ul. Chemików 7
Kod:09-411
Miejscowość:Płock
Kraj:Polska
Telefon:+48 24 3650000
Fax:+48 24 3677000
Internet:www.orlen.pl
Email:[email protected]