Sahara Petrochemicals Company

630

Akcje Sahara Petrochemicals Company — kurs i wykresy

Sahara Petrochemicals Co jest spółką akcyjną, która inwestuje w przemysł petrochemiczny i chemiczny Arabii Saudyjskiej. Produkuje propylen, polipropylen, etylen, polietylen i inne produkty petrochemiczne. Zaangażowana w zakup nieruchomości, budowę fabryk, zawiera transakcje z partnerami lokalnymi i międzynarodowymi.

Spółka została zarejestrowana na giełdzie Tadawul w 2004 roku.

Fabryki Sahara Petrochemicals Company znajdują się w Jubail. Do jej spółek zależnych należą: Saudi Acrylic Acid Company, Saudi Butanol Company, Al WAHA Petrochemicals, Sahara Marketing Company.

Organizacja odnosi sukcesy od 2004 roku. Istotną rolę w tym odgrywa też wsparcie i sponsoring ze strony rządu Arabii Saudyjskiej, dostępność niezbędnych surowców w pobliżu, dogodna lokalizacja źródeł energii i obiektów logistycznych. Na swoich stronach w sieciach społecznościowych firma twierdzi, że spełnia wysokie standardy jakości i zwraca szczególną uwagę na środowisko i bezpieczeństwo pracowników.

Sahara Petrochemicals Company zapewnia, że poprzez efektywną organizację działalności osiąga trwałe wyniki, które spełniają oczekiwania klientów i akcjonariuszy. Ponadto wytwarza i sprzedaje produkty wysokiej jakości, które spełniają międzynarodowe standardy.

Fuzja Sahara Petrochemicals Co i Sipchem

W 2018 roku Sipchem i Sahara Petrochemicals Company podpisały umowę o połączeniu. Kwota kontraktu wyniosła 2,2 mld USD. Sipchem i Sahara Petrochemicals zauważyły, że współpraca przyniesie zysk około 225 mln SAR rocznie przed opodatkowaniem i zwiększy konkurencyjność.

Firmy oczekują, że umowa polepszy zarobki, zmniejszy koszty i zwiększy wartość akcji. Przewiduje się również, że umowa przyniesie korzyści nie tylko partnerom biznesowym, ale również indywidualnym akcjonariuszom.

Saleh Bahamdan, dyrektor Sahara Petrochemicals Co, powiedział, że fuzja stworzy lidera w branży petrochemicznej o lepszej integracji i silniejszej pozycji konkurencyjnej nie tylko w Arabii Saudyjskiej, ale na całym świecie.

Praca nowej spółki będzie miała na celu stworzenie udanego prywatnego biznesu petrochemicznego w Arabii Saudyjskiej, co jest zgodne z celami rządowego projektu o nazwie Saudi Vision 2030. Oczekuje się, że połączenie będzie miało pozytywny wpływ na wspólny biznes. Wzmocni na przykład portfele firm, zdywersyfikuje podaż surowców i produkcję, rozszerzy łańcuch wartości.

Jeśli właściwie wykorzystać przewagę konkurencyjną i specjalne cechy Sahary i Sipchem, można znacznie rozszerzyć skalę działalności i rentowność w sektorze petrochemicznym. Połączenie tych firm będzie miało szereg korzyści pod względem handlowym, operacyjnym i funkcjonalnym.

Spółka posiadająca dogłębne możliwości finansowe, wolny dostęp do kapitału i duże doświadczenie w produkcji produktów petrochemicznych z pewnością przyspieszy lokalny i międzynarodowy wzrost gospodarczy.

Wskaźniki finansowe Sahara Petrochemicals Co

W 2018 roku zysk spółki wzrósł o 13%, co stanowi 500,8 mln SAR. Sahara Petrochemical Co przypisuje wzrost przychodów zwiększeniu zysków od spółek zależnych Tasnee i Sahara Olefins, Sahara i Maaden Petrochemicals. Zysk operacyjny wzrósł o 15% do 557,8 mln SAR, a zysk na akcję osiągnął 1,14 SAR.

Dyrektor generalny Saleh bin Mohammed Bahamdan zauważył, że w 2018 roku Sahara Petrochemicals udowodniła, że porusza się we właściwym kierunku, co jest zgodne z planami strategicznymi firmy.

W 2019 roku zysk Sahara Petrochemicals Co wzrósł o 1,78%, co odpowiada 142,7 mln SAR. W raporcie Sahara Petrochemicals Co wyższe zyski wiążą się ze wzrostem cen dwuchlorku etylenu i spadkiem notowań towarów i surowców.