Saudi Basic Industries Corporation

676

Akcje Saudi Basic Industries Corporation — kurs i wykresy

Saudi Basic Industries Corporation jest jednym z największych producentów petrochemicznych na świecie. Produkuje metale, chemikalia, tworzywa sztuczne, które są stosowane w budownictwie, opakowaniach, medycynie, elektryce, rolnictwie, transporcie i innych dziedzinach.

70% akcji spółki należy do rządu Arabii Saudyjskiej, a 30% jest przedmiotem obrotu na giełdzie Tadawul. Wśród jej spółek zależnych m.in. są takie jak: SABIC Industrial Investments Company, Saudi European Petrochemical, Arabian Petrochemical, Fiber Reinforced Thermoplastics. Nie tak dawno firma zwiększyła swój udział w Ar-Razi do 75%. Planowany jest również wspólny projekt petrochemiczny z Exxonmobil.

Saudi Basic Industries Corporation ma wiele centrów badawczych na całym świecie, które znajdują się w USA, na Bliskim Wschodzie, w Europie, Azji Południowo-Wschodniej i Azji Północno-Wschodniej. Firma inwestuje ogromne środki w technologie innowacyjne. Pracownikami SABIC są setki naukowców pracujących nad poprawą produkcji petrochemicznej.

Wkład w ochronę środowiska

Dzięki rozwiniętej infrastrukturze, centrom innowacji i dystrybucji, biurom, magazynom na całym świecie oraz licznym klientom w zakresie podstawowych potrzeb firma jest dosłownie obecna w życiu każdego człowieka, wskutek czego ma globalny wpływ na środowisko. Więc spółka jest świadoma swojej odpowiedzialności za jego ochronę.

W ciągu ostatnich kilku lat SABIC pracowała nad opracowaniami, które pomogą ograniczyć odpady z tworzyw sztucznych i zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów. Firma pracuje również nad stworzeniem surowców odnawialnych biologicznie.

W 2019 roku Saudi Basic Industries Corporation zaprezentowała publicznie mapę zrównoważonego rozwoju. W mapie zostały określone rozwiązania dotyczące aktualnych zagadnień środowiskowych, takich jak efektywne gospodarowanie zasobami, zmiany klimatu, ochrona środowiska.

Mapa rozwoju SABIC jest zgodna z celami ONZ i jest częścią strategii na 2025 rok.

Priorytetami firmy są ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju ustalonych przez ONZ w celu ochrony planety, SABIC wyróżniła 10, na które może mieć wpływ. Firma oświadcza, że może przyczynić się do walki z głodem, dostaw czystej wody i taniej energii, utworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, przemysłu i infrastruktury, tworzenia rozwiązań innowacyjnych, zrównoważonych miast i odpowiedzialnej konsumpcji.

Zysk Saudi Basic Industries Corporation

W 2016 roku zysk spółki wyniósł 17,8 mld SAR, a łączna kwota aktywów – 316,9 mld SAR. Wielkość produkcji wzrosła do 72,7 mln ton metrycznych.

Przychody za drugi kwartał 2019 roku wyniosły 35,87 mld SAR, czyli o 4% mniej niż w poprzednim kwartale i 17% mniej niż przed rokiem. Kwota zysku netto za drugi kwartał 2019 roku wynosi 2,12 mld SAR, czyli o 38% mniej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku.

Dyrektor generalny SABIC, Yussef al-Benyan, przypisuje spadek przychodów i zysków netto spowolnieniu globalnego wzrostu PKB, co jest związane z niższymi cenami petrochemikaliów. Ponadto spadek wskaźników finansowych jest skorelowany ze wzrostem dostaw i niższymi cenami produktów.

Mimo to wydajność operacyjna firmy jest stabilna, a Saudi Basic Industries Corporation jest optymistycznie nastawiona do branży, w której działa.