National Gas & Industrialization Co

644

National Gas & Industrialization Co lub GASCO jest arabską firmą, która dystrybuuje i sprzedaje skroplony gaz ropopochodny. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i transport gazu, instalacja, tankowanie, sprzedaż butli i pustych zbiorników.

Oprócz sprzedaży LPG GASCO produkuje również chemikalia i produkty naftowe. Praca organizacji obejmuje utrzymanie sieci i jednostek gazowych. Firma bierze również udział w tworzeniu projektów mających na celu rozwój energii i uzdatnianie wody.

Spółka akcyjna GASCO powstała w wyniku połączenia spółki gazowej i jej dwóch oddziałów i została zarejestrowana w 1963 roku. National Gas & Industrialization Co posiada sieć stacji paliw i flot.

W 2018 roku firma podpisała umowę z saudyjską fabryką Enagas, która produkuje butle gazowe, na 130,06 mln SAR. W tym samym roku firma otrzymała pożyczkę od Saudyjskiego Funduszu Rozwoju Przemysłu (SIDF) w wysokości 203 mln SAR. National Gas & Industrialization Co wykorzystuje kredyt do budowy nowych gazociągów, zakładów przetwarzania gazu, pakowania i dystrybucji o zdolności produkcyjnej 750 tys. ton. W związku z tym w 2018 roku akcje GASCO wzrosły o 0,19%.

Możliwościa finansowe National Gas & Industrialization Co

Aby dowiedzieć się, czy akcje spółki są opłacalne, należy przyjrzeć się wskaźnikom jej wzrostu. Analiza Infront Analytics wskazuje, że National Gas & Industrialization Co w 2019 roku ma ocenę N / A, co oznacza, że w porównaniu do innych firm gazowych GASCO ma powolny wzrost.

Inną znaczącą wartością jest stosunek wartości firmy do jej zysku przed opodatkowaniem. Pokazuje, czy organizacja jest niedowartościowana lub przewartościowana w porównaniu do innych organizacji w branży. Dlatego więc do analiz biznesowych często wykorzystują dobrze znany współczynnik EV / EBITDA.

Stosunek wartości spółki do zysku przed opodatkowaniem dokładniej wskazuje możliwości spółki w porównaniu do stosunku ceny akcji do zysku. Wynika to z faktu, że uwzględnia on nie tylko wskaźnik zysku operacyjnego netto przedsiębiorstwa, ale także wskaźnik całkowitej wartości przedsiębiorstwa. Te ostatnie obejmują zadłużenie finansowe, pozycję gotówkową i udziały mniejszościowe, które są kluczowe w ocenie wartości rynkowej organizacji.

Infront Analytics twierdzi, że wskaźnik EV / EBITDA National Gas & Industrialization Co jest znacznie niższy niż średnia dla podobnych firm; niższa niż średnia w branży i znacznie niższa niż historyczna pięcioletnia średnia GASCO.

W raportach za 2018 rok National Gas & Industrialization Co informuje o 8% spadku zysków. W sumie zysk wyniósł 117,14 mln SAR, ale w ubiegłym roku zysk był wyższy i wynosił 127,34 mln SAR. Firma tłumaczy spadek zysku spadkiem sprzedaży gazu, butli gazowych oraz ze wzrostem kosztów administracyjnych, ogólnych i marketingowych.

W 2018 roku przychody spadły o 4,5% do 1,9 mld SAR. W ubiegłym roku przychody wynosiły 1,99 mld SAR. Zysk operacyjny spadł o 34% do 99,08 mln SAR, a zysk na akcję wyniósł 1,56 SAR.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 roku National Gas & Industrialization Co udało się zwiększyć zysk o 120, 9%, a zatem zysk netto wyniósł 85,79 mln SAR. W tym samym okresie ubiegłego roku zysk wyniósł 38,83 mln SAR. Jednak całkowite przychody firmy spadły o 47,48% i wyniosły 493,88 mln SAR w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku. Zysk na akcję w pierwszym kwartale 2019 roku osiągnął 1,14 SAR.

Jesienią 2019 roku National Gas & Industrialization Co będzie wypłacać kwartalne dywidendy w wysokości 16,87 mln SAR za cały rok.

Uważamy, że firma znajdzie nowy sposób na zwiększenie przychodów i poprawę konkurencyjności, aby akcjonariusze National Gas & Industrialization Co pozostali lojalni wobec spółki. Dlatego inwestorzy muszą uważnie monitorować wiadomości dotyczące firmy i podejmować w odpowiednim czasie podejmować właściwe decyzje w kierunku zdobywania pozycji.