Co to jest spread walutowy?

spread forex

8529

Aby dokładnie zrozumieć istotę spreadu, warto przypomnieć sobie na czym polega istota notowań kursowych na rynku walutowym. Cena jednostki walutowej (kwotowanej) jest wyrażona w stosunku do innej waluty (bazowej) np. kurs EUR/PLN mówi nam, ile złotych trzeba zapłacić za jedno euro.  Ale każdy, kto chce wymienić walutę będzie miał do czynienia z trzema różnymi kursami tej waluty: kursem kupna, kursem sprzedaży i kursem rynkowym waluty. Kurs kupna jest zawsze wyższy, niż kurs sprzedaży, a kurs rynkowy zwykle jest pośrodku obu tych kursów. W praktyce, ani klient detaliczny, ani klient firmowy nie wymienia waluty po kursie rynkowym. Kurs rynkowy mówi nam, ile na rynku walutowym uczestnicy rynku są gotowi zapłacić za daną walutę. Na jego podstawie kantory obliczają własne kursy kupna i sprzedaży, i oferują je swoim klientom. W tym kontekście spread walutowy to różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży waluty.

Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna (ASK) i ceną sprzedaży (BID) na rynku forex.

co to jest spread
Przykład spreadu na złocie

1324.58 (Cena kupna ASK)1324.32 (Cena sprzedaży BID) 

Spread jest także głównym źródłem dochodu dla brokerów forex, domów maklerskich, kantorów czy banków. Brokerzy najczęściej zarabiają poszerzając spread dla klientów lub dodają prowizję do transakcji.

Spread to jedno z podstawowych pojęć jakie musi znać trader. W ofertach brokerów zazwyczaj występuje podział na spready zmienne oraz stałe. Te drugie nie podlegają żadnym zmianom, będąc niezależnymi od warunków rynkowych. Tym samym mają wiele korzyści i pozwalają zabezpieczać pieniądze.

U brokerów Market Maker spread jest tworzony po części przez brokera i jest tym na czym broker zarabia. Broker MM znajduje na rynku ofertę kupna i sprzedaży danej pary walutowej i na jej podstawie ustala ceny z własną marżą.

U brokerów STP/NDD oraz ECN spread jest ustalany przez rynek forex. Jeśli znajdziemy taką samą cenę kupna i sprzedaży u różnych inwestorów, to wówczas spread jest równy zero. Takie sytuacja zdarzają się, gdy na rynku forex jest duża płynność (dużo inwestorów handluje walutami).

U większości inwestorów stosujących stały spread, nie powinien on być większy niż 2 pipsy na parze EUR/USD, czyli najpopularniejszej parze walutowej. Najlepszym wyjściem będzie założyć konto demo u wszystkich brokerów forex i sprawdzić, u którego spread jest najmniejszy.

Przykład Spreadu 

Aby lepiej zrozumieć, rozważmy następujący przykład:

spread forex

Spread = 21 punktów = 2,1 pipsa

Kupno ASK = 1.10230 – Sprzedaż BID = 1.10209 = 0,00021 spread lub 2.1 pipsa

Spread w powyższej cenie EUR / USD, to 2.1 pips (co to jest pips), który jest różnicą w kursie kupna (1.35640) i w kursie sprzedaży (1.35626).

Rodzaje spreadu

Brokerzy  zwykle oferują dwa typy spreadu do których należy

  • spread zmienny (rynkowy)
  • spread stały ( głównie u market makerów)

Omówmy każdy z tych rodzajów.

Czym jest spread stały ?

Jest to określony spread oferowany przez brokera forex. Szczegółowa lista pokazuje kwoty ustalonego przez pośrednika spreadu, który oferuje na różnych parach walutowych czy innych instrumentach finansowych. Wartość spreadu najlepiej sprawdzić na stronie danego brokera forex. Spready stały z reguły jest wyższy niż spread zmienny i zwykle waha się od 1 do 3 pipsów na głównych parach walutowych.

Warto wiedzieć

Spread stały oferują głównie brokerzy typu market maker. W realnych warunkcach praktycznie nie jest możliwe oferowanie stałego spreadu na rachunku inwestycyjnym z racji tego, że w każdej sekundzie zmienia się ilość kupujących i sprzedających. Jeżeli po jednej ze stron zabraknie kupca lub sprzedawcy spread się zwiększy do pierwsze możliwej ceny, po której dojdzie do transakcji.

Czym jest spread zmienny ?

Spread zmienny oznacza rozpiętość pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży, która prezentowana jest w czasie rzeczywistym i odzwierciedla realny rynek, na którym handlują banki, korporacje, fundusze inwestycyjne itp. Brokerzy, którzy korzystają z dostawców płynności zazwyczaj oferują konto ze zmiennym spreadem. Wysokość spreadu może się różnić w zależności od sytuacji rynkowej, od tego czy w danym momencie publikowane są ważne dane ekonomiczne lub od pory dnia, ponieważ w nocy notujemy niższa płynność i inwestorzy zawierają znacznie mniej transakcji przez co spread się rozszerza.

Warto wiedzieć

Brokerzy Forex, którzy korzystają z dostawców płynności, którymi są banki lub Prime Brokerzy oferują najlepsze ceny dostępne na rynku. Spośród listy cen wybierają najlepszą cenę BID i cenę ASK. Za swoje usługi zwykle pobierają prowizję lub rozszerzają delikatnie spread dla klientów.

Od czego zależy wielkość spreadu walutowego?

Wielkość spreadu walutowego zależy od kliku czynników. Przede wszystkim od koniunktury na rynku walutowym oraz zysku jaki instytucja chce wypracować na obrocie walutami. Zarówno banki, jak i kantory stacjonarne i internetowe ustalają wielkość spreadu walutowego indywidualnie, w odniesieniu do kursu rynkowego danej waluty. Trzeba jednak pamiętać, że w tej kwestii bardzo ważny jest również popyt na daną walutę. Zasada jest taka: popularne pary walutowe są sprzedawane z niższym spreadem, natomiast im bardziej rzadka i egzotyczna waluta, tym spread na niej jest większy. Wpływ na wielkość spreadu ma również stabilność kursu danej pary walutowej na rynku. Im większe ryzyko, że kurs waluty będzie się wahał, tym spread będzie wyższy.

Spread bankowy

Według raportu kurencja.com spready w bankach są o 8% wyższe, niż w kantorach internetowych, co sprawia, że wymiana walut w tej instytucji jest dla klientów mniej opłacalna. Trzeba również wspomnieć, że spread w banku ma znaczenie nie tylko dla dokonywanych w nim transakcji walutowych. Dla osób, które spłacają kredyt w obcej walucie, wyższy spread oznacza wyższe oprocentowanie kredytu. Dlaczego w banku jest drożej, niż w kantorze internetowym? Banki są instytucjami zaufania publicznego, których tradycja sięga średniowiecza. Oferują klientom pewność, że transakcja przebiegnie pomyślnie, są także źródłem kapitału dla podmiotów gospodarczych. Kantory internetowe to stosunkowo młode instytucje, najstarsze z nich mają po sześć-osiem lat, a ich działalność ogranicza się jedynie do transakcji walutowych. Choć oferują klientom lepsze warunki wymiany, banki nie muszą obawiać się o swoje zyski. Część klientów i tak będzie skłonna dopłacić do transakcji, niż wymienić walutę w kantorze internetowym.

Spread: mała liczba, która robi różnicę

Żeby zobaczyć, jak większy o kilkanaście pipsów spread zmienia naszą transakcję, zrobimy małe porównanie: wymiany waluty ze spreadem w banku i kantorze internetowym. W banku spread na parze EUR/PLN wynosi ok. 6-8%. Kupując dzisiaj 500 euro w mBanku po kursie 4,4076 , trzeba zapłacić 2 203,8 zł. W kantoronline.pl, gdzie spread wynosi 0,6 %, 500 euro kupimy za 2146,9 zł. W związku z tym, na kupnie 500 euro w kantorze internetowym łatwo zaoszczędzimy aż ok. 57 złotych. Należy jednak pamiętać, że spready w bankach mogą przyjąć także górną granicę – 8% – a wtedy nasze oszczędności podczas kupna euro będą jeszcze większe i wahać się będą od 60 zł do nawet 80 zł.

Podsumowując

Wartość spreadu walutowego oparta jest na kursie kupna i kursie sprzedaży danej waluty. Jego wartość, choć na ogół jest stała, sporadycznie może się zmieniać –  jest to zależne od banku/kantoru oraz koniunktury na rynku walutowym, a nawet zapowiedziach o publikacji nowych danych ekonomicznych. Konieczne jest, aby każdy kto systematycznie dokonuje transakcji walutowych, wiedział co to jest spread walutowy. Dzięki temu będzie dokładnie wiedział, jakie koszty ponosi podczas wymiany waluty.