Portfel fundamentalny: USD/CAD

755

USD pozostaje pod presją z tytułu gołębiego Fed i przy nadziejach na pozytywny wynik szczytu G20. Po drugiej stronie mamy CAD z silną gospodarką wewnętrzną, korzyściami z łagodzenia polityki Fed i odstającym od głównego nurtu Bankiem Kanady, który nie spieszy się do obniżkę stóp procentowych.

Sprzedaż USD/CAD po bieżącej cenie (1,3204), take profit: 1,28, stop loss: 1,34.

W ubiegłym tygodniu Fed gołębim przekazem po posiedzeniu FOMC otworzył sobie drogę do obniżek stóp procentowych nawet już na najbliższym posiedzeniu w lipcu. Na rynku zbudowało się przekonanie, by zacząć wyceniać 34 pb obniżki w lipcu, tj. rozpocząć dyskusję, czy za 6 tygodni zobaczymy ruch o 25 pb albo o 50 pb. Jest to istotny zwrot po tym, jak jeszcze trzy miesiące temu Fed zapierał się, że pozostaje w cyklu zacieśniania polityki. Warunki układają się pod trwalszy trend deprecjacji dolara. Fed zdaje się być gotowym zrobić wszytko, by podtrzymać ożywienie gospodarcze. Łagodzeniu warunków polityki pieniężnej Fed oznacza pozostawienie pieniędzy na rynkach finansowych, tym samym wspierając rynek akcji i inne ryzykowne klasy aktywów. Tym kanałem zapotrzebowanie na dolara jako bezpiecznej przystani powinno maleć, potęgując osłabienie waluty. Wreszcie nieprzerwana krytyka Fed ze strony prezydenta Trumpa podnosi ryzyko, że polityka słabego dolara amerykańskiego w kolejnych miesiącach może być ważnym elementem działań prowadzonych przez administrację Białego Domu, by osłabiać negatywne skutki twardej postawy w negocjacjach handlowych z Chinami.Zobacz:kursy walut i wykresy

Wybieram sprzedaż USD/CAD, stawiając na kontrast w polityce prowadzonej przez Fed i Bank Kanady (Bank of Canada, BoC). Choć rynek w dalszym ciągu dyskontuje obniżki stopy procentowej w Kanadzie (o 15 pb do końca roku), sądzę, że gołębi zwrot BoC jest mało prawdopodobny. W ostatnim czasie dane z Kanady podlegały systematycznie poprawie, przez co indeks zaskoczeń odczytami makro jest najwyżej spośród wszystkich gospodarek G10. Ponadto dalsze łagodzenie polityki Fed powinno być korzystne dla Kanady, biorąc pod uwagę, że aż 75 proc. krajowego eksportu jest wysyłane do USA. Dodatkowo inflacja CPI w maju była mocniejsza od prognoz i wyniosła 2,4 proc. r/r. Dwie z trzech miar inflacji bazowej są powyżej celu inflacyjnego 2 proc. (2,1 proc. i 2,3 proc.), a trendy w cenach bazowych są najsilniejsze od 2012 r. Z główną stopą procentową na 1,75 proc. BoC już ma łagodniejszą politykę monetarną niż Fed, a dane nie uzasadniają obniżek.

Ryzyka: Wydarzeniem tygodnia jest weekendowy szczyt G20, w czasie którego ma dojść do spotkania między prezydentem USA Trumpem a prezydentem Chin Xi. Rynek zakłada łagodny wynik, który utoruje drogę do dalszych rozmów. Najnowsze sygnały sugerują, że obie strony wolą unikać dalszej eskalacji w tym momencie, ale to może bardzo szybko ulec zmianie za sprawą choćby jednego Tweeta. Stąd nie jest do końca wykluczone, że USD przejściowo zaliczy rajd na asekuracyjnej redukcji krótkich pozycji przed szczytem G20.