Prawo zastawu „na rzecz mechanika”

646

Prawo zastawu „na rzecz mechanika”

Zabezpieczenie na majątku trwałym lub nieruchomości, z którymi związane są wykonywane usługi, zlecenia dawane wykonawcom oraz dostawcom materiałów/usług, na wypadek nieuregulowania zadłużenia wobec nich. Dzięki temu mechanik samochodowy ma prawo sprzedać samochód, aby wymusić zapłatę długu należnego za jego naprawę. Podobnie przedsiębiorca budowlany pracujący na budowie ma prawo regresu w stosunku do własności budynku, nawet jeśli zmieni on właściciela lub zostanie przejęty przez innego kredytodawcę. Prawo zastawu „na rzecz mechanika”, mające na celu ochronę dostawców, którzy nie zamierzają być kredytodawcami, jest równoznaczne z  zabezpieczeniem hipotecznym. Przyjmując założenie, że wartość jest rzeczą tworzoną, często będzie miało ono pierwszeństwo w stosunku do zabezpieczenia hipotecznego.

Ponieważ zabezpieczenie to jest regulowane przez ustawy, które będą się różnić w zależności od lokalnej jurysdykcji, bankowiec powinien sprawdzić przepisy miejscowe, a także, aby uzyskać bezsporny tytuł własności, upewnić się, czy wierzytelności dostawców handlowych zostały uregulowane.