Sprzedaż wiązana

1410

Sprzedaż wiązana

Wywieranie nacisku czy presji na kredytobiorcę w celu sprzedania mu usług finansowych jako warunku uzyskania kredytu. Bank może np. uzależnić udzielenie kredytu od wykupienia ubezpieczenia na życie. Jeśli prowadzi on działalność bancassurance, dąży do zwiększenia przychodów swojej spółki ubezpieczeniowej. Sprzedaż wiązana jest nieetyczna (a często też nielegalna). Nie należy jej jednak mylić z wysiłkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem kredytowym, które może się wiązać z określonymi wymogami (np. posiadaniem rachunku depozytowego czy zakupem instrumentu zabezpieczającego). Sprzedaży wiązanej nie stanowi także współzależna polityka cenowa, w ramach której pakiet usług oferowany jest po niższych cenach – kredytobiorca ceni sobie przecież te usługi.  Zob. też: sprzedaż krzyżowa.

Verboten

Prawo zabrania bankom „wiązania”; oznacza to, że pracownik banku nie może deklarować ani nawet sygnalizować, że jest wynagradzany za sprzedaż innych produktów czy usług. Jak twierdzi jeden z dyrektorów, Citi dysponuje procedurami skutecznie zniechęcającymi do wiązania. Od teraz jednak, jak mówi, jego ludzie będą działać tak, aby ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości, wykazując, że w trakcie negocjacji kredytowych nie dochodziło do takich praktyk. Whatever it takes,

„Fortune” (Europe), 25 listopada 2002 r., s. 40