Produkcja przemysłowa USA w październiku wzrosła wyżej od prognoz

617

Według FED, w listopadzie produkcja przemysłowa w Ameryce wzrosła o 0,6% w porównaniu do października, kiedy odnotowano spadek o 0,2%. Tempo wzrostu jest dwa razy wyższe niż przewidywany przez ekspertów wzrost o 0,3%. Przemysł przetwórczy utrzymał wielkość produkcji bez zmian w porównaniu do października. W listopadzie nastąpił wzrost produkcji samochodów i części samochodowych o 0,3%. Wzrost wykazała również produkcja sprzętu przemysłowego – o 0,5%, komputerów i elektroniki – o 0,2%. W sektorze komunalnym produkcja wzrosła o 3,3%, w górnictwie – o 1,7%. Firmy produkujące ropę i gaz zwiększyły wskaźnik o 1,7%.

Bank Łotwy podwyższy prognozę wzrostu PKB kraju na ten i kolejny rok

Bank Łotwy poprawił prognozę wzrostu na bieżący rok z 3,9% do 4,7%. W 2019 roku prognoza wzrostu gospodarczego została podniesiona z 3% do 3,6%. Zostało to zgłoszone przez wiceprezesa banku centralnego Zoję Razmusa. W 2020 roku Łotewski organ nadzoru oczekuje spowolnienia do 3,5%. Ponadto średnia stopa inflacji w 2018 roku wyniesie 2,6%, a nie 2,9%, jak przewidywano wcześniej. Bank Łotwy prognozuje inflację w 2019 roku na poziomie 2,9%, w 2020 roku – na poziomie 2,5%. Według zastępcy prezesa Banku Centralnego, na Łotwie nastąpił wzrost wpływu popytu krajowego na inflację. Ona spodziewa się, że inflacja w kraju przekroczy średnią dla strefy euro w kolejnych latach.

Adobe odnotowała wzrost zysku kwartalnego o jedną trzecią

Amerykańska Adobe Systems, która opracowuje oprogramowanie do przetwarzania obrazów, odnotowała wzrost zysku netto o 35% w ujęciu rocznym do 678 milionów 200 tysięcy dolarów na koniec czwartego kwartału fiskalnego, zakończonego 30 listopada. Kwartalne przychody osiągnęły 2 miliardy 460 milionów dolarów, wzrastając o 25%. Pod koniec roku obrotowego zysk netto firmy osiągnął rekordową wartość w 2 miliardy 590 milionów dolarów. Rekordowy poziom osiągnął również dochód Adobe, który wzrósł do 9 miliardów 30 milionów dolarów.

Produkcja przemysłowa Wielkiej Brytanii spadła o 0,4% wbrew oczekiwaniom analityków

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2018 roku spadła o 0,4%, w poprzednim miesiącu, według Brytyjskiego krajowego urzędu statystycznego (ONS) spadek wynosił 0,5%. Do listopada ubiegłego roku produkcja przemysłowa spadła o 1,5%.

Analitycy oczekiwali miesięcznego spadku wskaźnika o 0,2%, a rocznego – o 0,7%. Wszystkie obszary brytyjskiego przemysłu wykazały się obniżeniem wskaźników, z wyjątkiem przemysłu farmaceutycznego, drzewnego i papierniczego. Maksymalny spadek produkcji przemysłowej odnotowano w hutnictwie i produkcji urządzeń elektrycznych. W listopadzie spadek wyniósł odpowiednio 3,6% i 3,4%.

Jednocześnie wzrósł ujemny bilans handlowy do 12 miliardów funtów z 11,9 miliarda funtów w październiku.

Moody’s: odsetek niewypłacalności firm w 2019 roku wzrosnie

Międzynarodowa agencja Moody’s podaje: odsetek przypadków niewypłacalności przez firmy o spekulacyjnym poziomie jakości spadł w 2018 roku do 2,3%. Pod koniec trzeciego kwartału wskaźnik wyniósł 2,8%.

Na początku 2019 roku trend spadkowy będzie się utrzymywał, ale do końca tego roku odsetek niewypłacalności firm wzrośnie do 3%. Spowolnienie wzrostu gospodarczego, zmiana warunków kredytowych i wzrost kosztów kredytów wpłyną w pierwszej kolejności na wzrost wartości niewykonanych zobowiązań.

Tylko w grudniu 2018 roku o niewypłacalności zadeklarowało 10 przedsiębiorstw, a przez cały czwarty kwartał – 17 spółek. Rok 2018 zakończył się ogłoszeniem niewypłacalności 77 spółek, z których większość pracowała w handlu detalicznym oraz w przemyśle naftowym i gazowym.

Sprzedaż samochodów w Chinach w 2018 roku spadła po raz pierwszy od 28 lat

Sprzedaż samochodów w ChRL spadła po raz pierwszy od 1990 r., twierdzi China Automobile Manufacturers Association (CAAM). W ubiegłym roku sprzedaż spadła o 2,8% do 28,1 milionów pojazdów.

Podaż samochodów osobowych spadła o 4,1%. Jednocześnie samochody korzystające z alternatywnych źródeł energii korzystają się popularnością u konsumentów – ich sprzedaż wzrosła o 62%.

Poprawa poziomu życia ludności, rosnące ceny energii stymulowały wysoki popyt na SUV-y w Chinach. Sprzedaż crossoverów wzrosła 20 razy w ciągu 10 lat, a popyt na sedany podwoił się.

W 2019 roku sprzedaż samochodów w kraju, zdaniem ekspertów, pozostanie na tym samym poziomie, a eksport samochodów zmniejszy się do 1 miliona sztuk.

Arabia Saudyjska i SoftBank zainwestują 200 miliardów USD w produkcję energii słonecznej

ACWA Power rozszerza produkcję paneli słonecznych w Arabii Saudyjskiej i staje się liderem w rozwoju branży energii odnawialnej w kraju. Firma jest własnością funduszu samorządowego i planuje dołączyć do wspólnego projektu funduszu i japońskiego SoftBanku jako producenta sprzętu.

Koszt projektu, którego moc w 2030 roku będzie wynosić 200 GW, szacuje się na 200 miliardów USD.

Kluczowymi zadaniami projektu są tworzenie miejsc pracy w kraju i rozwój przemysłu zgodnie z planem dywersyfikacji gospodarki Arabii Saudyjskiej.