Inwestycje w ChRL w Ameryce Północnej i Europie spadły o 73% w 2018 roku

591

Bezpośrednie inwestycje chińskie w Ameryce Północnej i Europie spadły w zeszłym roku do sześciorocznego minimum. Zakończone inwestycje ChRL w Europie i Ameryce Północnej w 2017 r. wyniosły 111 miliardów USD w porównaniu do 30 miliardów USD w 2018 roku.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Chin w krajach regionu spadły prawie czterokrotnie, z 31 miliardu USD w 2017 r., do 8 miliardów USD w 2018 r. Na spadek wskaźnika miały wpływ napięcia ze Stanami Zjednoczonymi, inwestycje w gospodarkę których spadły o 83%. Jednocześnie inwestycje w Kanadę wzrosły o 80% z 1,5 miliardów USD do 2,7 miliardów USD.

Silniejsza kontrola ze strony regulatorów i nałożone ograniczenia zmniejszyły chińskie inwestycje w duże gospodarki. Inwestycje w gospodarki europejskie spadły o 70%.

Inflacja w Indiach spadła do 2,19% w grudniu

W grudniu wzrost cen w Indiach zwolnił do 2,19% wobec 2,33% w listopadzie. Spadek inflacji obserwowany jest przez trzy miesiące z rzędu, dzięki czemu wskaźnik spadł do czerwcowego poziomu 2017 r. Zdaniem ekspertów przyczyną spowolnienia inflacji jest spadek cen produktów żywnościowych w kraju.

Ceny produktów żywnościowych spadły o 2,51% w ujęciu rocznym, a paliwa i energii elektrycznej wzrosły o 4,54%, a odzieży i obuwia o 3,52%.

Dane inflacyjne za grudzień 2018 r. pozwolą Bankowi Centralnemu Indii na złagodzenie polityki pieniężnej.

Władze Omanu pozwoliły włoskiej „Eni” i Omańskiej „Oman Oil” przeprowadzić badanie i wydobycie na złożu

Oman pozwolił włoskim i lokalnym firmom odkrywać i produkować ropę naftową na terenie omańskiej prowincji Ed-Dakhily, informuje Eni w komunikacie prasowym.

Włoska firma Eni otrzyma 90% na podstawie umowy, Omańska Oman Oil – pozostałe 10%. Pole złoża zajmuje około 8,5 tysiąca kilometrów, a pozwolenie na jej rozwój firma otrzymała w 2017 roku.

Eni podpisała również umowę z brytyjską firmą BP i określiło prawa do badania i produkcji ropy i gazu. Według wstępnych danych, włoskie i brytyjskie firmy otrzymają 50% praw na złoże.

Sprzedaż półprzewodników na świecie w ujęciu rocznym wzrosła o 9,8%

Globalna sprzedaż półprzewodników w listopadzie 2018 r. wzrosła o 9,8%, w porównaniu do listopada 2017 r. – informuje Stowarzyszenie Przemysłu Półprzewodników (SIA). Mimo że tempo wzrostu zwolniło na koniec roku, sprzedaż w branży kontynuuje trend wzrostowy.

Sprzedaż mikroprocesorów wzrosła we wszystkich regionach świata. Znaczący wzrost o 17,4% odnotowano w Chinach. Wzrost sprzedaży o 8,8% odnotowano w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie i Japonii – odpowiednio o 5,8% i 5,6%.

Nieznacznie spadła sprzedaż chipów w stosunku do października 2018 roku w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Chinach. W Europie i Japonii wskaźnik ten wzrósł o 0,5% i 0,4%.

Zysk Delta Air w IV kwartale 2018 roku wzrósł ponad 3 razy

Zysk netto jednej z największych amerykańskich linii lotniczych wzrósł 3,4 razy w ostatnim kwartale 2018 r. i przekroczył 1 miliard USD wobec 299 milionów USD w ubiegłym roku.

Przychody za kwartał wzrosły o 5%, skorygowane przychody wzrosły do ​​10,73 miliardów USD, co oznacza wzrost o 7,5%. Przychody w przeliczeniu na pasażer-mila wzrosły o 4%. Łączne przychody z ruchu pasażerskiego wzrosły o 7%, w zakresie przewozów towarowych – o 5%.

Na koniec ubiegłego roku przychody wzrosły o 8%, a zysk netto tylko o 23%. Delta Air spodziewa się zarobków w wysokości 70-90 centów za akcję w pierwszym kwartale 2019 roku, chociaż oczekiwania rynkowe były wyższe i wynosiły 93 centów na akcję.

Akcje spółki spadły podczas wstępnej licytacji o 1,7%. Kapitalizacja Delta Air spadła o 20% w ciągu ostatniego roku.

PKB Kazachstanu wzrósł o 4,1% w 2018 roku

 Wzrost gospodarki Kazachstanu w 2018 r. wyniósł 4,1%, informują służby prasowe Ministerstwa Gospodarki Narodowej raportów krajowych.

W nowelizacji ustawy o budżecie Kazachstanu na 2018-2020 rok zaplanowano wzrost PKB o 3,8%, ale prezydent kraju zaznaczył, że preferowanym rezultatem będzie 4% wzrost. Ta stopa wzrostu gospodarka osiągnęła w 2017 roku.

Według danych Komitetu ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wielkość produkcji przemysłowej w 2018 r. wzrosła o 4,1%. Produkcja w przemyśle wydobywczym wzrosła o 4,6%, w przemyśle prztwórczym o 4%, podaży energii elektrycznej, dostaw gazu, produkcja pary wzrosła o 2,4%. Wydobycie ropy naftowej, gazu i rud metali, a także produkcja towarów konsumpcyjnych też wzrosła w stosunku do wskaźników z roku poprzedniego.

Zysk JPMorgan wzrósł 1,7 razy w ostatnim kwartale 2018 roku

JPMorgan Chase & Co, największy amerykański bank, zwiększył zysk netto w czwartym kwartale 2018 r. o 67%. Rok wcześniej zysk wynosił 4,232 miliardy USD, pod koniec ubiegłego roku wzrósł do 7,066 miliardów USD, a przychody banku wzrosły o 4,1%.

Pomimo dobrych wyników bank nie spełnił oczekiwań rynku. Analitycy oczekiwali zysku w wysokości 2,2 USD za akcję, zamiast obecnych 1,98 USD. Przychody odsetkowe banku wzrosły o 9% w tym okresie, poza odsetkowe – spadły o 1%.

Rezerwy strat JPMorgan wzrosły również o 240 milionów USD i osiągnęły 1,5 miliarda USD. Kapitalizacja banku za rok spadła o 10%.