Łączymy w pary, czyli produkty strukturyzowane

1613

Produkty strukturyzowane (ETP – exchange traded products) są instrumentami złożonymi, które są zbudowane z dwóch podstawowych produktów finansowych:

  • części bezpiecznej, która zainwestowana, na koniec okresu inwestycji zapewnia zwrot wpłaconych środków (całości lub części);
  • instrumentu pochodnego, którego cena zależy od rozmaitych czynników rynkowych (np. kursu akcji) i który może przynieść potencjalnie wysoki zysk.

Część bezpieczna to zazwyczaj obligacja, często obligacja zerokuponowa sprzedawana poniżej wartości nominalnej, od której posiadaczowi nie wypłaca się odsetek, a jedynie wartość nominalną w dniu wygaśnięcia. Może to być również depozyt etc. Drugi element konstrukcji produktu strukturyzowanego to instrument pochodny, najczęściej opcja. Jest ona instrumentem finansowym zaliczanym do instrumentów pochodnych (derywatów), który daje prawo do kupna (opcja kupna) lub prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu podstawowego po ustalonej cenie (jest to tzw. cena wykonania) w okresie do ustalonego terminu (zwanego terminem wygaśnięcia). Posiadacz opcji uzyskuje prawo do kupna lub sprzedaży, zaś wystawiający opcję przyjmuje na siebie zobowiązanie do sprzedaży lub kupna, w zależności od rodzaju opcji. Posiadacz opcji przyjmuje w kontrakcie tzw. długą pozycję, zaś wystawiający opcję tzw. krótka pozycję.

Czy wiesz, że na giełdzie za pomocą jednego instrumentu finansowego możesz inwestować w różne aktywa i otrzymać gwarancję ochrony kapitału? Produkty strukturyzowane mogą dać taką pewność. Obejrzyj nasz film i dowiedz się więcej o tych instrumentach finansowych.

Emisja produkutów strukturyzowanych

Emitentami produktów strukturyzowanych są instytucje finansowe, najczęściej banki, zakłady ubezpieczeń lub domy maklerskie, które zobowiązują się do wypłacenia na rzecz ich nabywców w terminie wykupu tego instrumentu kwoty rozliczenia, obliczanej zgodnie z algorytmem określonym w dokumencie informacyjnym tych instrumentów (Czyli np.: w terminie otrzymasz zainwestowane sto złotych, minus dwa, plus iloczyn kursu akcji, podzielony przez pierwiastek kwadratowy… no nie, może jednak te algorytmy są trochę prostsze!)

Produkty strukturyzowane dzielą się na gwarantujące ochronę zainwestowanego kapitału oraz nie dające inwestorom gwarancji ochrony kapitału, za to pozwalające na osiągnięcie znacznie wyższego zysku, jeżeli założenia rynkowe się zrealizują.

Zalety produkutów strukturyzowanych

Dlaczego można rozważać zakup takiej hybrydy? Po pierwsze z uwagi na możliwość wyższego zysku, niż przy produktach standardowych. Ponadto standardowe instrumenty nie obejmują np. potencjalnych źródeł zysku, jakimi mogą być rynki surowców. Oprócz tego, produkty strukturyzowane w postaci papieru wartościowego mają tę zaletę, że inwestor może w każdej chwili dokonać ich odsprzedaży na rynku giełdowym, wycofując się z inwestycji.