Wskaźnik Cen Detalicznych (RPI – Retail Price Index)

1168

Indeks cen detalicznych (RPI) jest podobny do indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), a od czasu wprowadzenia CPI w 1996 r. RPI straciło swoją wartość dla analityków i i inwestorów giełdowych. Te dwa wskaźniki mierzą te same dane, ale różnica leży w czynnikach, takich jak różne grupy docelowe, a także inne elementy, które są uwzględniane w obliczeniach.

Podobnie jak CPI, wskaźnik RPI jest miarą inflacji. Gdy wartość RPI dynamicznie rośnie w krótkim okresie, może to wskazywać na możliwy wzrost inflacji w Polsce. Z drugiej strony szybki spadek RPI w krótkim okresie oznacza możliwość deflacji.

Podsumowanie RPI

  • Wskaźnik cen detalicznych to miesięczny wskaźnik inflacji;
  • Indeks cen detalicznych lub wskaźnik Retail Price Index (RPI);
  • Wskaźnik cen detalicznych mierzy zmianę w koszykach cen towarów i usług.