A teraz krótko… o krótkiej sprzedaży

1281

Krótka sprzedaż to technika inwestycyjna, w której zarabia się… na spadkach kursów papierów wartościowych, w dodatku takich, których się nie ma.

Jak się to robi? Otóż inwestor „pożycza” papiery wartościowe od domu maklerskiego, i natychmiast je sprzedaje na giełdzie. Jeśli ich cena spadnie – inwestor odkupuje je po tym niższym kursie i „zwraca” domowi maklerskiemu te same papiery, ale różnicę z takiej transakcji zachowuje dla siebie.

Dzięki transakcjom krótkiej sprzedaży bessa na rynku też stanowi doskonałą okazję do wzbogacenia się. Jedynym „minusem” przy transakcjach krótkiej sprzedaży są dodatkowe koszty, które nie występują w przypadku dokonywania transakcji tradycyjnych. Inwestor musi bowiem wnieść na rzecz domu maklerskiego, który pożycza mu papiery wartościowe, opłatę z tytułu udzielenia tej pożyczki oraz zagwarantować zwrot tych papierów przez złożenie depozytu zabezpieczającego, zwracanego w chwili oddania papierów wartościowych.