Przedłużające/utrzymujące się naruszenie warunków umowy

827

Przedłużające/utrzymujące się naruszenie warunków umowy

Sytuacja, w której zadłużenie pozostaje przeterminowane przez dłuższy czas, nie jest uregulowane, poddane skutecznej windykacji ani wyegzekwowane. Teoretycznie wierzyciel może wywierać na takiego dłużnika presję, korzystając z praw wierzyciela. Często jednak dłużnik unika uregulowania swoich zobowiązań, wchodząc w spór z wierzycielem, kwestionując dowód zadłużenia, ukrywając się (metoda skip trace) lub wykorzystując procedury sądowe. Kolejną przyczyną przedłużającego się naruszenia warunków umowy są niedoskonałe procedury windykacji u wierzyciela. Zasadniczo im dłużej kredyt pozostaje niespłacony, tym mniej prawdopodobne, że będzie zwrócony kiedykolwiek.