Przykłady transakcji na rynku Forex

2032

Przykład 1: Transakcja kupna EUR/USD

W tym przykładzie para walutowa EUR/USD kwotowana jest w cenach 1,10100 / 1,10107

Przyjmijmy, że chcesz kupić 5000€, ponieważ uważasz, że cena EUR/USD będzie rosła. Depozyt zabezpieczający (Próg 1) dla EUR/USD wynosi 1%, co oznacza, że 1% wartości całej pozycji jest wystarczająca do otwarcia pozycji. Tak więc dla pozycji o wartości 5000 EUR depozyt zabezpieczający będzie wynosił 55,05 USD (1% x (5000 EUR x 1,10107).

Należy pamiętać, że w przypadku niekorzystnego zwrotu na rynku możesz stracić więcej niż depozyt zabezpieczający w wysokości 55,05 USD.

Scenariusz A: transakcja zyskowna

Twoje przewidywania co do pary EUR/USD okazały się prawidłowe i w ciągu kilku następnych godzin wartość instrumentu wzrośnie do 1.10987 / 1.10994. Decydujesz się na zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż po 1.10987 (aktualna cena sprzedaży).

Wartość wzrosła o 88 punktów (1,10987–1,10107=0,0088).

Twój zysk wyniósł zatem (5000€ x 1,10987) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Scenariusz B: transakcja stratna

Pechowo, Twoje oczekiwania wobec pary EUR/USD okazały się nietrafione i w ciągu kilku następnych godzin wartość instrumentu spadnie do 1.09227 / 1.09234. Obawiasz się dalszego spadku, więc decydujesz się zmniejszyć swoje straty i zamknąć pozycję sprzedając po 1.09227 (aktualna cena sprzedaży).

Wartość spadła o 88 punktów (1,09227–1,10107=-0,0088).

Twoja strata wyniosła zatem (5000€ x 1,09227) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Przykład 2: Transakcja sprzedaży EUR/USD

W tym przykładzie para walutowa EUR/USD kwotowana jest w cenach 1,10100 / 1,10107

Przypuśćmy, że chcesz sprzedać 5000 €, ponieważ uważasz, że cena EUR/USD spadnie. Depozyt zabezpieczający (Próg 1) dla EUR/USD wynosi 1%, co oznacza, że 1% całkowitej wartości pozycji jest wystarczający do otwarcia pozycji. Dlatego też, dla pozycji o wartości 5000€ depozyt zabezpieczający będzie wynosił 55,05 USD ((1% x (5000€ x 1,10100)).

Należy pamiętać, że w przypadku niekorzystnego zwrotu na rynku możesz stracić więcej niż depozyt zabezpieczający w wysokości 55,05 USD.

Scenariusz A: transakcja zyskowna

Twoje przewidywania co do pary EUR/USD okazały się prawidłowe i w ciągu kilku następnych godzin cena instrumentu spada do 1.09213 / 1.09220. Decydujesz się zamknąć pozycję poprzez zakup po cenie 1.09220 (aktualna cena kupna).

Wartość spadła o 88 punktów (1,10100–1,09220=-0,0088).

Twój zysk wyniósł zatem (5000€ x 1,10100) – (5000€ x 1,09220) = 44 USD.

Scenariusz B: transakcja stratna

Jednak Twoje oczekiwania wobec pary EUR/USD okazały się błędne i w ciągu kilku następnych godzin cena instrumentu spadnie do 1.10973 / 1.10980. Obawiasz się dalszego wzrostu, więc decydujesz się zmniejszyć swoje straty i zamkniesz pozycję poprzez zakup po cenie 1.10980 (aktualna cena kupna).

Wartość wzrosła o 88 punktów (1,10980-1,10100=0,0088).

Twoja strata wyniosła zatem (5000€ x 1,10100) – (5000€ x 1,10980) = 44 USD.