Płynność EUR/USD

najlepsza waluta do handlu

1917

Płynność pary eur usd nie ma sobie równych. Dzięki temu mamy bardzo niskie koszty zawarcia transakcji na tym instrumencie

Wielkość obrotu pary EUR/USD jest niemalże dwa razy większa niż wszystkie (pomijając JPY) inne razem wzięte. O przyczynach jej dużej płynności a także najważniejsze fakty dotyczące systemu bankowego Eurolandu.

Żadna inna para walutowa nie posiada tak dużej płynności jak EUR/USD. Najbardziej widocznym tego efektem jest niespotykany nigdzie indziej niski spread czyli różnica między ceną kupna a sprzedaży. Średnio jest mniejszy o połowę względem innych głównych par gdzie spread może wynieść 3-6 pipsów (dla EUR/USD – 1-3 pipsy).

Wysoka płynność pary wynika przede wszystkim z trzech najważniejszych czynników. Można do nich zaliczyć:

Alokacja światowego kapitału. Największy organizm gospodarczy na świecie to rynek Amerykański (Stany Zjednoczone). Drugim jest zaś Unia Europejska będąca traktowana (pod względem m.in. monetarnym) jako jeden organizm. Tym samym wspólne wyniki finansowe wszystkich krajów strefy euro przyczyniły się do stworzenia równie atrakcyjnej co dolar waluty.

Mimo iż kapitalizacja giełd amerykańskich przez cały czas jest dużo wyższa niż ich odpowiedników po drugiej stronie oceanu to rozmiar tych rynków jest porównywalny: kraje UE niejako nadrabiają sytuację przez wielkość i ilość transferów kapitałów bankowych.Europejski Bank Centralny. W zasadzie chodzi tutaj o jego wiarygodność: postrzegany jest on jako instytucja która bardzo dobrze radzi sobie z kluczowymi czynnikami wpływającymi na kurs waluty: inflacją i utrzymaniem stabilności waluty. Można tutaj wspomnieć o dofinansowaniach Grecji: wielu komentatorów było temu przeciwnych jednak jeśli spojrzeć na to działanie przez pryzmat stabilności waluty, było to jedynym możliwym rozwiązaniem.Euro walutą rezerwową. Jak powszechnie wiadomo, banki centralne na całym świecie posiadają własne rezerwy kapitału aby w razie konieczności utrzymać stabilność własnej waluty. Kiedy ta traci na wartości, banki wykupują ją podnosząc jej kapitalizację.

Walutą będącą przedmiotem takiej wymiany jest właśnie dolar i euro – dwie stabilne i pewne waluty.

Czym się kierować podczas handlu tą parą? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie wydają się być komunikaty płynące ze Stanów Zjednoczonych: raporty o stanie gospodarki czy liczne wiadomości ekonomiczne. Z drugiej strony na parę mocno oddziałuje szereg informacji z całej strefy euro. Można dodać do tego czas działania giełdy: wiadomości z Europy docierają cztery godziny przed otwarciem sesji amerykańskiej. Tym samy gracze z polski mają mocno uprzywilejowaną pozycję względem graczy z USA. Mogą oni zareagować kupnem lub sprzedażą na chwilę przed otwarciem rynku w Nowym Jorku czyli na kilka chwil przed reakcją graczy zza oceanu.

Na jakie zaś dane zwracać uwagę przy prognozowaniu kursów? W przypadku UE coraz mniejsze znaczenie mają informacje pochodzące z jednego tylko kraju: często nie wpływają one na kurs waluty gdyż są niejako łagodzone przez sytuację innych krajów. Dużo większą wagę przykłada się do całego organizmu Eurolandu – te zaś często mogą być odpowiedzią na duże zmiany w krajach najbogatszych: Niemczech i Francji.

Do kluczowych źródeł informacji gracze powinni zaliczyć dane pochodzące od:

Europejskiego Banku Centralnego – dowiemy się z nich o zmianie wysokości stóp procentowych oraz o ewentualnych, planowanych zmianach polityki pieniężnej.Raporty wartości indeksów z naciskiem na indeksy CPI (wskaźnik cen towarów i usług), PPI (wskaźnik cen dóbr produkcyjnych) i ESI (wskaźnik nastrojów ekonomicznych) – są one wyszczególnione w każdym publikowanym raporcie.Wielkość bieżącej produkcji przemysłowej +wahania względem dotychczasowego trenduWielkość okresowej sprzedaży detalicznejWielkość stopy bezrobocia +prognozowane jej zmiany