Przyszłość tradingu

Fin-tech i przyszłość tradingu

2246

Postęp w dziedzinie technologii informacyjnych od dawna odgrywa w sektorze finansowym istotną rolę. W 21. wieku rozwój technologii dysruptywnych dał początek nowej generacji rozwiązań fin-tech, co oznacza coraz większe powiązanie między branżą IT a sektorem tradycyjnych usług finansowych. Istnienie fin-techu dobrze znamy z takich dziedzin jak bankowość mobilna, płatności oraz kredyty. Fin-tech przenika również sektor handlu detalicznego w postaci rozwiązań AI, analityki big data oraz uczenia maszynowego.

Na rynkach finansowych każdy inwestor stara się zidentyfikować zależności, które pomogą mu podjąć uzasadnioną decyzję. Jak zasadnie zauważają eksperci, niektóre zależności nie są jednak uchwytne dla ludzkiego oka. To w tym miejscu do gry wchodzą rozwijające się technologie takie jak AI oraz big data. Fundusze hedgingowe od dawna eksperymentowały ze sztuczną inteligencją, mając nadzieję na zyskanie przewagi na coraz bardziej chwiejnym rynku, a dziś trendy te zaczynają docierać do traderów detalicznych w postaci robotów-doradców, które oferują niższe stawki niż zwykli zarządcy funduszów inwestycyjnych.

Na świat inwestycji wpływa również analityka big data – możliwość podejmowania decyzji biznesowych oraz inwestycyjnych na podstawie obszernych zbiorów danych. Coraz większe możliwości komputerów pozwalają traderom wprowadzać obszerne zbiory danych do zautomatyzowanych programów, algorytmów oraz modeli statystycznych. Oprogramowanie jest w stanie szybko analizować historyczne zależności rynkowe oraz informacje przekazywane w czasie rzeczywistym, pozwalając traderom realizować zyskowne transakcje. Wprawdzie takie możliwości są z reguły poza zasięgiem zwykłych day traderów, jednak rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję i analitykę predykcyjną są coraz częściej popularne wśród traderów inwestujących w fundusze EFT. Day traderzy inwestujący w waluty, indeksy giełdowe oraz surowce mają również do dyspozycji kilka aplikacji do analityki big data dostępnych w rozsądnych cenach.

Siła analityki big data to choćby możliwość analizy ogromnych ilości danych każdego dnia generowanych w ramach rynkowych transakcji. Według niedawnych badań sama tylko nowojorska NYSE dziennie generuje 1 terabajt danych. Badanie to pokazuje również, że 92% światowego przesyłu informacji obejmuje 2,5 kwintyliona bajtów nowych danych.W tej przestrzeni znajdują się wspaniałe decyzje inwestycyjne. To tutaj nowe technologie mają do odegrania niezwykle pożyteczną rolę.

Komputerowo wspomagane inwestycje nie są tak naprawdę niczym nowym. To co jednak czyni obecną eksplozję rozwiązań fin-tech szczególną jest rosnące wyrafinowanie owych narzędzi. Dziś to inteligentne oprogramowanie do analiz rynkowych, które jest w stanie nie tylko analizować rynek, ale również dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych bez potrzeby angażowania człowieka.

Trwający rozwój sektora Fin-Tech oznacza dla inwestorów, funduszy hedgingowych oraz traderów korzyści płynące z nowych sposobów analizy danych. Warto podkreślić także, iż szum wokół AI oraz big data w końcu dociera również do zwykłych użytkowników. Z pewnością jest to wyjątkowy czas na inwestowanie na rynkach finansowych!