Co to jest numer REGON oraz rejestr REGON?

2260

Jednym z głównych elementów służących do identyfikacji firmy jest numer REGON. Co to jest REGON, skąd pochodzi ta nazwa, jaki jest cel rejestru REGON i kto jest odpowiedzialny za jego wydanie – odpowiedź na wszystkie powyższe pytania można znaleźć w tym artykule.

Co oznacza skrót REGON?

REGON to skrót od: National Economy Register. Rejestr REGON, w którym wpisane są wszystkie przedsiębiorstwa, to krajowy rejestr oficjalnych podmiotów gospodarki narodowej. Jest źródłem informacji o podmiotach gospodarczych działających w kraju. Prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jego dużym plusem jest stała i bieżąca aktualizacja, która pozwala zawsze uzyskać aktualne dane. Z tego powodu krajowy rejestr oficjalnych podmiotów gospodarczych jest uważany za jedno z najlepszych źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach statystycznych.

Czym jest numer REGON?

REGON to numer, pod którym dany podmiot pojawia się w rejestrze. Początkowo składał się z 7 cyfr, ale z czasem został rozszerzony do 9. Aby zharmonizować oznaczenia ze starymi numerami regionu, na początku dodano dwa zera.

Podczas tworzenia nowych liczb przyjęto następujące zasady:

 • Pierwsze dwie cyfry to rozróżnienie terytorialne
 • Kolejne sześć cyfr to tak zwany numer seryjny
 • Ostatnia to cyfra kontrolna

Główny Urząd Statystyczny (GUS) i jego 16 oddziałów, po jednym w każdym województwie, odpowiadają za nadanie numeru REGON. Uzyskanie REGONU jest całkowicie bezpłatne, jednak sposób jego uzyskania zależy od formy prawnej podmiotu. Jednoosobowe firmy są zarejestrowane inaczej niż spółki handlowe.

Wpis do rejestru REGON uzyskują:

 • osoby prawne;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 • jednostki lokalne powyższych podmiotów (np. oddziały lub oddziały).

W przypadku zawiązania jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej można to zrobić, rejestrując spółkę w centralnym rejestrze gospodarczym za pomocą CEIDG-1. Rejestracja firmy odbywa się w gminie odpowiedzialnej za miejsce zamieszkania lub za pośrednictwem aplikacji internetowej.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1) jest równoważne z:

 • Oświadczenie o wyborze formularza podatkowego
 • Powiadomienie płatnika zabezpieczenia społecznego
 • Wniosek do urzędu skarbowego w przypadku PIT
 • a także poprzez wpis do rejestru REGON

Inne formy prawne to spółki, które muszą zostać wpisane do krajowego rejestru sądowego. Niestety osobny wniosek o rejestrację w rejestrze REGON należy złożyć na formularzu RG-1.

Do czego służy numeru REGON

Obecnie numer REGON nie jest tak ważny jak kilka lat temu. Nie jest już w oficjalnym ruchu od 2009 roku. Nie ma również obowiązku dołączania numeru REGON do pieczęci firmowych. Oznacza to, że nie musisz identyfikować się z różnymi rodzajami papieru wysyłanymi do urzędu skarbowego, urzędu zabezpieczenia społecznego lub faktur VAT. Wymagany jest jednak numer REGON, na przykład przy rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną (na przykład spółką akcyjną).

Dzięki numerowi REGON możesz określić w bazie danych REGON i wyszukać m.in. takie informacje, jak nazwa firmy, imię, nazwisko i numer PESEL właściciela, numer identyfikacji podatkowej, rodzaj działalności, adres siedziby firmy, forma prawa spółki, przewidywana liczba pracowników, data założenia i ewentualne zawieszenie lub zakończenie działalności, jednak jest to wyłącznie informacja. Dlaczego numer REGON nadal działa? Cóż, teraz jest nadawany głównie ze względów statystycznych. Pozwala szybko zebrać wiarygodne informacje o strukturze rynku. Co więcej, Główny Urząd Statystyczny przesyła również raz w roku ankietowanym przedsiębiorcom wybranym do badania, np. badanie sytuacji ekonomicznej w usługach. Termin wypełnienia i odesłania ankiety jest określony, a udział jest obowiązkowy.