Robert Morris

872

Robert Morris

Kluczowa postać rewolucji amerykańskiej. Pomógł sfinansować wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych przeciwko Wielkiej Brytanii. Morris był niezwykle bogatym kupcem z Filadelfii, który został superintendentem finansów zjednoczonych kolonii w 1781 roku. Uruchomił prywatne zasoby oraz osobiste powiązania biznesowe, aby skutecznie wesprzeć ruch rewolucyjny. Jego działania w dużej mierze przyczyniły się do zwycięstwa wojsk rewolucyjnych, ale na Morrisa spadły oskarżenia o spekulacje wojenne. W późniejszych latach, aby odzyskać reputację, całkowicie zrezygnował z kupiectwa i wiódł życie zamożnego posiadacza ziemskiego. W 1789 roku został senatorem Stanów Zjednoczonych, oświadczając, że szczyci się całkowitym „brakiem szacunku do pieniądza”. Rozrzutny styl życia doprowadził Morrisa do bankructwa i skazał na pobyt w więzieniu za długi, co dla takiego patrioty musiało być tragicznym i dojmującym końcem. Lata później został, cokolwiek paradoksalnie, patronem amerykańskiego stowarzyszenia bankowców, nazwanego jego imieniem (Robert Morris Associates).

Niezrozumiany

Na taką bezinteresowność i czystość wysiłków, na jakie ja się zdobyłem [by zaopatrzyć i sfinansować Rewolucję], nie zdobył się wcześniej żaden śmiertelnik.

The Papers of Robert Morris, 1781–1784, cyt. za: Gordon Wood, The Radicalism of the American Revolution, s. 211