Rozmowa z akwizytorem

1170

Czyli porozmawiać zawsze warto… Jednak lepiej to zrobić już po zapoznaniu się z wynikami inwestycyjnymi poszczególnych OFE oraz stawkami opłat pobieranych przez fundusze. Wówczas możemy umówić się na spotkanie z akwizytorem.

Będziemy wówczas w stanie ocenić wyniki sprzedawanego przezeń funduszu na tle innych OFE oraz w przekroju historycznym. Powinniśmy także pamiętać, że OFE – dzięki przewidzianym w prawie gwarancjom – nie może upaść.

W trakcie rozmowy należy mieć na uwadze, że akwizytor robi to dla pieniędzy. Po prostu jest odpowiednio wynagradzany, szczególnie za pozyskanie dla funduszu inwestora z długim stażem w OFE, który posiada już pokaźne środki zgromadzone na rachunku w dotychczasowym funduszu. Może to narażać akwizytorów na pokusę manipulowania faktami w celu uzyskania prowizji. Praktyka nadzorcza KNF pokazuje, że niektórym akwizytorom zdarza się niestety przedstawiać informacje nierzetelne, a nawet nieprawdziwe!

W związku z tym warto pamiętać, że:

  • proponowanie pieniędzy, czy innych prezentów w zamian za przystąpienie do reprezentowanego przez akwizytora funduszu jest niezgodne z prawem,
  • łączenie funduszy nie wpływa w żaden sposób na stan naszych pieniędzy zgromadzonych na rachunku w dotychczasowym OFE i nie powinno być przesłanką do zmiany funduszu,
  • fundusze nie posiadają żadnych instrumentów prawnych bądź pozaprawnych, którymi mogłyby wpływać na terminowość przepływu środków z ZUS, zatem stwierdzenie, że jakiś fundusz może skuteczniej egzekwować od ZUS terminowe przekazywanie składek, nie jest prawdziwe.

Co akwizytor powinien powiedzieć i o co możesz go spytać

Akwizytor, który próbuje zachęcić nas do zmiany funduszu, powinien poinformować nas o warunkach członkostwa w funduszu, który reprezentuje (jakimi opłatami będą obciążane nasze składki), założeniach dotyczących sposobu inwestowania przez fundusz, wynikach inwestycyjnych funduszu, a także strukturze właścicielskiej powszechnego towarzystwa emerytalnego zarządzającego funduszem.

Oprócz danych dotyczących funduszu, akwizytor powinien także przekazać informacje o warunkach, jakich powinniśmy dopełnić, aby skutecznie zmienić fundusz w możliwie krótkim terminie.

Ze względu na wysokie koszty funkcjonowania systemu akwizycji członków OFE w dotychczasowym kształcie, jak również występujące nieprawidłowości, rozważana jest zmiana zasad zawierania umów o członkostwo w OFE i zmiany funduszu.