Wskaźnik Smart Money Index SMI

1675

Smart Money Index, w skrócie SMI, jest wskaźnikiem nastroju graczy na danym rynku. Jest to raczej mało znany wskaźnik – świadczy o tym, że nie jest on domyślnie dostępny na platformie MetaTrader. Oscylator ten został stworzony i spopularyzowany przez menadżera finansowego o imieniu Don Hays.

Główną ideą tego narzędzia analizy technicznej jest to, że większość inwestorów i traderów przesadza na początku dnia handlowego, zbyt szybko opierając się na informacjach i danych ekonomicznych, które pojawiły się w nocy i zostały odczytane dopiero rano. Ponadto, gdy rynek jest otwarty, wiele oczekujących zleceń jest zazwyczaj aktywowanych, zarówno w celu kupna jak i sprzedaży różnych instrumentów, powodując jeszcze większe zamieszanie na wykresach. Smart Money – doświadczeni inwestorzy z wieloletnim doświadczeniem i zazwyczaj dużymi pieniędzmi – rozpoczynają handel znacznie później – bliżej końca dnia handlowego niż początku, aby mogli dokładnie ocenić zachowanie rynku w tym dniu.

Smart Money Index SMI

Prawie wszystkie wskaźniki analizy technicznej opierają się na ruchach cen i jej zmianach. Smart Money Flow Index jest jednak inny, ponieważ analiza techniczna oparta na jego wskazaniach jest znacznie bardziej zależna nie od ceny, ale od czasu, czyli części dnia handlowego. Inne wskaźniki Forex ignorują kwestię czasu, w którym handlujesz – ważne jest tylko to, czy wygenerowały one wcześniej ustalone sygnały, czy też nie, czas jest w tym przypadku nieistotny. To sprawia, że Smart Money Index jest unikalnym wskaźnikiem i z tego powodu warto sprawdzić jego działanie „na własną rękę”.

Budowa i działanie wskaźnika Smart Money Index (SMI)

Wskaźnik Smart Money Flow Index jest unikalny z jeszcze jednego powodu. Został stworzony dla niższych przedziałów czasowych, co odróżnia go od zdecydowanej większości wskaźników analizy technicznej i oscylatorów, które, choć przeniesione zostały na niższe przedziały czasowe, zostały stworzone dla przedziałów jednodniowych (np. najpopularniejsze wskaźniki takie jak Moving Average Covergence Divergence (MACD) lub RSI (Relative Strenght Index). SMI może być stosowany w odstępach od jednej minuty do czterech godzin, ale najlepiej sprawdza się w odstępach 30 minutowych, czasami jest również stosowany w odstępach jednogodzinnych.

Wzór na obliczanie SMI jest bardzo prosty. Jest to różnica pomiędzy wartością SMI z zamknięcia poprzedniego dnia handlowego a zmianą wartości instrumentu z pierwszych 30 minut bieżącego dnia handlowego, plus zmiana wartości instrumentu w ostatniej godzinie handlowej. W skrócie, SMI opiera się na śróddziennych ruchach cen.

Na przykład, SMI zamknął się wczoraj na poziomie 1500 punktów. W pierwszych 30 minutach dzisiejszej sesji, S&P 500 uzyskało łącznie 50 punktów. S&P stracił 10 punktów w ciągu ostatniej godziny. Dzisiejszy SMI wynosi zatem 1500 – 50 + (-10) = 1440.

Wykorzystanie wskaźnika Smart Money Flow Index

Indeks Smart Money może być stosowany przede wszystkim we wszystkich typach indeksów. Warto jednak pamiętać, że ze względu na swoje działanie – tj. obliczanie wartości na podstawie otwarcia i zamknięcia sesji, raczej nie nadaje się do handlu kontraktami na różnice kursowe, tj. CFD, ponieważ są one notowane przez całą dobę.

SMI nie wysyła wyraźnych sygnałów, czy rynek jest obecnie zwyżkowy czy zniżkowy. Nie ma również ustalonych poziomów, które wskazywałyby na konkretny moment rozpoczęcia trendu. Traderzy muszą obserwować stosunek dynamiki indeksu do dynamiki rynku. W czasie, gdy SMI szybko rośnie, a jednocześnie rynek spada, oznacza to, że inteligentne pieniądze poszły na zakupy, a trend spadkowy wkrótce się odwróci. I wzajemnie. Gwałtowny spadek SMI z trendem wzrostowym oznacza, że ​​„duże ryby” wyprzedają indeks, co oznacza, że ​​rynek powinien wkrótce wrócić do trendu spadkowego.

SMI, choć dość przełomowy pod względem działania, nie jest szczególnie odkrywczym wskaźnikiem. Jego główną wadą jest to, że może być z powodzeniem stosowany tylko w handlu sesjami. Chociaż niektórzy próbują również dostosować go do rynku walutowego, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Krótko mówiąc, oczekujemy więcej od wskaźników analizy technicznej.

Zalety wskaźnika Smart Money Index

  • Uwzględnienie czasu w zawieraniu transakcji,
  • Może być stosowany w połączeniu z innymi wskaźnikami AT.

Wady wskaźnika Smart Money Index

  • Przeznaczenie tylko do handlu sesyjnego,
  • Satysfakcjonująca sprawdzalność głównie na indeksach giełdowych,
  • Brak jasnych sygnałów transakcyjnych.