Sprzedaż detaliczna w Kanadzie spadła w maju o 0,1%

1498

W Kanadzie odnotowano spadek sprzedaży detalicznej. Według krajowego działu statystycznego w maju spadła ona o 0,1% do 51,5 mld dolarów kanadyjskich. Ujemna dynamika wskaźnika obserwuje się po raz pierwszy od czterech miesięcy. Sprzedaż spadła w czterech z jedenastu sektorów detalicznych. W miesiącu sprawozdawczym sprzedaż artykułów spożywczych spadła o 2%, odzieży i akcesoriów – o 2,7%, towarów ogólnych – o 1,1%. Jednocześnie sprzedaż samochodów i części zamiennych wzrosła w maju o 0,5%, podczas gdy sprzedaż na stacjach benzynowych wzrosła o 3,5%.

Deficyt budżetu państwa w strefie euro zmniejszył się w 1 kwartale ponad dwukrotnie

Deficyt budżetu państwa w krajach strefy euro spadł w okresie styczeń-marzec do 0,5% w stosunku do PKB. W IV kwartale 2018 r. był to 1,1%. Informuje Eurostat. W Unii Europejskiej wskaźnik również spadł z 1% do 0,6%. Liderem pod względem nadwyżki budżetu państwa w pierwszym kwartale były Luksemburg, Bułgaria i Holandia. Największy deficyt odnotowano w Rumunii i Francji. Dług krajowy w krajach strefy euro wzrósł w kwartale sprawozdawczym do 85,9% w stosunku do PKB wobec 85,1% w czwartym kwartale ubiegłego roku. W krajach Unii Europejskiej dług publiczny wzrósł z 80% do 80,7%.

Kwartalny zysk Phillips przekroczył prognozy

Raport holenderskiej firmy Royal Phillips za drugi kwartał pokazał, że jej zysk netto w wysokości 243 mln euro przekroczył prognozę ekspertów, którzy przewidywali 239 mln euro. Firma odnotowała zysk netto z kontynuowanej działalności na poziomie 260 mln euro, który był znacznie wyższy niż ten sam wskaźnik w 2018 r. na poziomie 186 mln euro. Przychody kwartalne w wysokości 4,67 mld euro również przekroczyły szacunki ekonomistów w 4,59 mld euro. Pod koniec kwartału porównywalna sprzedaż wykazała wzrost o 6%, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu jedynie o 4,5%. Skorygowana EBITA wzrosła do 549 mln euro, jej wzrost w tym roku wyniósł 12%. Zgodnie z prognozami ekonomistów oczekiwano jej wzrostu jedynie do 542 mln euro. Spółka utrzymała prognozę rocznego wzrostu sprzedaży w tym i kolejnych latach na poziomie 4-6%. Kapitalizacja Phillipsa w tej chwili wynosi 34,8 mld euro, wzrastając od początku roku o 30,6%.

BMW i Tencent uruchamiają w Chinach centrum obliczeniowe do pojazdów bezzałogowych

Wspólna praca niemieckiego producenta samochodów BMW i chińskiej firmy internetowej Tencent przy uruchomieniu centrum komputerowego dla bezzałogowych pojazdów w Chinach została zgłoszona przez Reuters, powołując się na źródła informacji. W nowym centrum, którego początek pracy zaplanowano na koniec tego roku, dane samochodów będą przetwarzane najpierw dla ich pół-autonomicznego, a następnie autonomicznego kierowania. Niemiecki producent samochodów zwraca uwagę na znaczenie stworzenia takiego centrum na największym światowym rynku samochodowym, na którym BMW planuje rozwijać swoje innowacje w dziedzinie autonomicznej jazdy, biorąc pod uwagę specyficzne warunki jazdy w Chinach. Dzięki Tencent, razem z Tencent, niemiecka firma będzie mogła korzystać z wyliczeń w chmurze i dużych danych chińskiej firmy w celu opracowania autonomicznych samochodów.

American Express zwiększyła zysk netto o 9% w drugim kwartale

Według raportów American Express zysk netto firmy w drugiej połowie roku wyniósł 1,761 mld USD, czyli o 9% mniej niż rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 2,07 dolarów i przewyższył prognozę ekonomistów, którzy przewidywali zysk w 2,03 dolary. Przychody wyniosły 10,838 mld USD i wzrosły o 8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Według prognozy rynkowej ten wskaźnik oczekiwał się na poziomie w 10,83 mld USD. Biznes detaliczny odnotował wzrost przychodów o 10%. Firma zwiększyła przychody z usług komercyjnych o 7%. Przychody z opłat handlowych i usług sieciowych wzrosły o 5%. Programy zachęcania posiadaczy kart i inne działania mające na celu przyciągnięcie klientów wymagały wzrostu wydatków o 9%. Akcje American Express wzrosły o 34,7% od początku roku.

Nikiel wzrósł w cenie do maksimum za rok

Pod koniec ubiegłego tygodnia ceny niklu osiągnęły maksymalną wartość w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W czwartek na Londyńskiej Giełdzie Metali aktyw ten był notowany na poziomie 14 995 USD za tonę, czyli o 3,5% więcej niż na zamknięciu poprzedniej sesji. Od początku tego roku cena niklu wzrosła o 39%, co wskazuje na jedną z najszybszych stóp wzrostu wśród wszystkich surowców. Powodem wzrostu ceny metalu był strach przed jego brakiem na rynku światowym z powodu spadku dostaw niklu przez klęski żywiołowe w Indonezji. Jak podał holenderski ING, rezerwy niklu na Londyńskiej Giełdzie Metali spadły do ​​149 tys. ton, co jest najniższym wskaźnikiem od 6 lat. Jednocześnie wykorzystanie niklu w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, których rynek wykazuje znaczny wzrost, zwiększa zapotrzebowanie inwestorów na ten metal.

Zysk netto Microsoftu za rok obrotowy wzrósł 2,4 razy

Największy na świecie producent oprogramowania Microsoft Corporation odnotował dobre wyniki w roku finansowym zakończonym 30 czerwca. Amerykańska korporacja odnotowała wzrost zysku netto 2,4 raza w skali rocznej do 39,24 mld dolarów. Przychody wyniosły 125,843 mld dolarów, wzrastając o 14% w ciągu roku. W czwartym kwartale fiskalnym firma uzyskała zysk netto w wysokości 13,187 mld USD, który wzrósł o 48,6%. Zysk netto na akcję wyniósł 1,71 USD, podczas gdy ekonomiści zakładali 1,21 USD. Przychody kwartalne osiągnęły 33,72 mld USD, przekraczając prognozę rynkową na poziomie 32,77 mld USD. Wszystkie dywizje wykazały wzrost przychodów w ostatnim kwartale, z wyjątkiem segmentu gier, w którym wskaźnik wzrostu przychodów spadł o 10%. Kapitalizacja Microsoftu wynosi obecnie 1,04 bln USD, wzrastając o 34% od początku roku.