STP Straight Trough Processing

235

STP (z ang. Straight Through Processing) to najlepsze z obecnie oferowanych rozwiązań. Broker STP zajmuje się jedynie przekazywaniem zleceń klientów na rynek międzybankowy zarabiając jedynie na prowizjach z tego tytułu. Nie zachodzi tutaj zatem klasyczny dla MM konflikt interesów.

Model Straight Trough Processing (STP) zakłada, że broker jest jedynie pośrednikiem w naszych transakcjach, który anonimowo przekazuje zamówienia dostawcom płynności, z którymi współpracuje, nie zbierając jednocześnie wszystkich ofert w jednym miejscu. Broker STP nie jest stroną transakcji, dlatego unikamy ewentualnego konfliktu interesów. Dzięki temu jest w stanie zapewnić atrakcyjne koszty transakcji i stosunkowo wysoką dźwignię finansową. Jego wynagrodzenie jest uwzględnione w marży lub dodane w formie prowizji od wartości transakcji.

Wadą tego modelu jest przede wszystkim brak możliwości umieszczenia własnej oferty w księdze zamówień oraz zmiany cen, które mogą wystąpić podczas transakcji podczas dynamicznej zmiany kursu walutowego.

Jak działa Straight Trough Processing

STP Straight Trough Processing

Zobacz także: