Strategia: oscylator stochastyczny

1638

Handel walutami można maksymalnie uprościć lub skomplikować. Początkujący inwestorzy powinni skupić się na zdobyciu podstawowej wiedzy, a następnie przejść do bardziej zaawansowanych strategii.

Zastosowanie stochastycznego oscylatora jest jedną z najprostszych strategii, z których początkujący inwestor może skutecznie korzystać. W tym artykule dowiesz się, czym jest ta strategia i jak z niej korzystać.

Na czym polega strategia bazująca na oscylatorze stochastycznym?

Oscylator stochastyczny to wskaźnik pędu służący do porównania cen zamknięcia danej pary walutowej z zakresem zmian cen w danym okresie. Podobnie jak w przypadku innych wskaźników Forex, inwestor nie musi dokonywać żadnych obliczeń osobiście. Wystarczy wybrać stochastyczny oscylator spośród wskaźników dostępnych na platformie forex.

Za pomocą stochastycznego oscylatora trader jest w stanie określić, kiedy rynek jest wyprzedany lub wykupiony. To bardzo łatwe. Wartość stochastycznego oscylatora oscyluje między 0 a 100. Wartość poniżej 20 zwykle oznacza, że dana para walutowa została wyprzedana. Przekroczenie wartości 80 może oznaczać, że para walutowa została wykupiona lub że wskaźnik znajduje się w pobliżu górnej granicy swoich wahań.

Oscylator stochastyczny opiera się na założeniu, że podczas trendów wzrostowych ceny zamknięcia na ogół pozostają w pobliżu górnej granicy ich wahań w ramach danej sesji. W przypadku tendencji spadkowych ceny zbliżają się do dolnej granicy przedziału wahań

Maksima i minima zakresu wahań oscylatora stochastycznego

Trader o powyższej wiedzy jest w stanie zastosować strategię przy użyciu minimów i maksimów wahań oscylatora stochastycznego.

Kiedy stochastyczny oscylator spadnie poniżej poziomu 20, osiągnie poziom 10, a następnie powróci do poziomu 20, musisz złożyć zamówienie kupna i utrzymać je, aż linia stochastycznego oscylatora osiągnie poziom 80.

Kiedy wartość stochastycznego oscylatora przekroczy poziom 80, osiągnie poziom 90, a następnie spadnie do poziomu 80, czas złożyć zlecenie sprzedaży. Pozycja powinna być zamknięta tylko wtedy, gdy linia stochastycznego oscylatora osiągnie poziom 20.

W oparciu o powyższe proste założenia jesteśmy w stanie określić solidne sygnały kupna / sprzedaży, które mogą być bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji o otwarciu lub zamknięciu pozycji. To narzędzie jest proste i umożliwia szybką analizę. W połączeniu z innymi sygnałami inwestor może uniknąć decyzji opartych na nieprawidłowym sygnale.

Oscylator stochastyczny jest bardzo prostym narzędziem do oceny poziomu podaży i popytu. Dzięki dobrej znajomości oscylatorów trader zyskuje większe zaufanie podczas transakcji.