TFI – Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Giełda

1603

TFI – Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zajmuje się tworzeniem, zarządzaniem i reprezentowaniem funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych, w tym pośrednictwem w sprzedaży i umarzaniu jednostek uczestnictwa. Firma zatrudnia wykwalifikowanych ludzi, którzy podejmują decyzje dotyczące funduszy inwestycyjnych. W niektórych przypadkach może zlecić zarządzanie portfelem funduszu firmie zewnętrznej. Towarzystwo może być jedynie spółką akcyjną z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie takich czynności.

Firmy zarządzające funduszami inwestycyjnymi (TFI) – czym są i jak działają?

Niezależnie od rodzaju inwestycji podstawowym problemem jest zawsze jak najlepsze poznanie mechanizmu danego projektu. Chodzi o to, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne, a tym samym – dzięki wiedzy – dać sobie największą szansę na zysk. Nie inaczej jest w przypadku inwestycji w fundusze. Podstawową koncepcją, której powinien się nauczyć każdy inwestor, jest „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” – w skrócie TFI. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jesteś zainteresowany tym, jak działają i czy powierzone im pieniądze są bezpieczne.

Co to jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych?

Zgodnie z literą prawa, tj. W świetle ustawy o funduszach inwestycyjnych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych są instytucjami, które mogą tworzyć, zarządzać i reprezentować fundusze inwestycyjne w stosunkach zewnętrznych – z innymi podmiotami, w tym inwestorami. To towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierza swoje pieniądze, które są następnie inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną i statutem zarządzanych funduszy. Należy jednak pamiętać, że TFI są niezależne i niezależne od samych funduszy inwestycyjnych. Jest to ważne dla inwestora, ponieważ nawet przy problemach finansowych TFI jego pieniądze są bezpieczne, ponieważ są przedmiotem obrotu w ramach funduszy. Z drugiej strony TFI zarabiają na pobieraniu opłat za zarządzanie danym funduszem.

Jak działają towarzystwa funduszy inwestycyjnych?

Ustawa nie tylko określa TFI, ale także ustanawia liczne wymogi formalne dla tych instytucji. Dzięki temu towarzystwa funduszy inwestycyjnych są stabilne finansowo, odpowiednio zabezpieczone i zarządzane przez kompetentne osoby. Przede wszystkim TFI może stać się spółką akcyjną, która uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności. Kapitał zakładowy TFI musi wynosić co najmniej 4 miliony złotych i musi być zdeponowany w gotówce. Ponadto obowiązkiem każdego towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest zatrudnienie co najmniej dwóch licencjonowanych doradców finansowych. Tak liczne i szczegółowe ograniczenia w działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają zapewnić ich niezależność, a także właściwe zarządzanie pieniędzmi wniesionymi przez inwestorów.

Różnice między towarzystwami funduszy inwestycyjnych

Pomimo faktu, że cel każdego TFI jest taki sam, tj. Jako najskuteczniejsze zarządzanie powierzonymi mu pieniędzmi, ścieżka do tego celu jest inna, a zatem efekty również są różne. Niektóre społeczeństwa stosują bardziej ryzykowne strategie, które mogą przynieść więcej zysków w krótkim okresie, ale także więcej. Inni inwestują pieniądze klientów bardziej zachowawczo i można je zobaczyć w kategorii bezpieczeństwa aktywów. Różnice wynikają również z rodzaju dóbr, w które fundusz inwestuje. To są informacje publiczne i publiczne – każdy może je przeczytać.

Jak wybrać towarzystwo funduszy inwestycyjnych?

Jeśli zastanawiasz się, które towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinieneś powierzyć swoim pieniądzom, przed podjęciem ostatecznej decyzji koniecznie zapoznaj się z ofertą i możliwościami oferowanymi przez poszczególne fundusze TFI. Warto zapoznać się z ich statutem, polityką inwestycyjną, a także rodzajem towarów, w które inwestują. Dobrym pomysłem jest także przyjrzenie się wynikom poszczególnych funduszy. Warto jednak pamiętać, że sytuacja na rynkach jest dynamiczna, a długoterminowe wzrosty wcale nie są gwarancją zysku, podobnie jak pewna strata nie wkłada pieniędzy w fundusz, który ostatnio był gorszy. Ostatnią, ale z pewnością nie najmniej ważną kwestią są twoje potrzeby – czy inwestujesz w celu szybkiego zysku, czy może inwestycja jest planowana na długi czas i raczej interesuje Cię dłuższa perspektywa. Jest to bardzo indywidualna sprawa i jako inwestor musisz wziąć ją sam.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych – inwestuje twoje pieniądze

Rynek funduszy inwestycyjnych jest niestabilny, nikt nie może i nie może zagwarantować zysku. Jednocześnie jednak, jeśli zdecydujesz się zainwestować, możesz być pewien, że powierzysz swoje pieniądze instytucji niezależnej, licencjonowanej, zabezpieczonej finansowo i kompetentnie zarządzanej. Możesz więc powiedzieć, że ponosisz ryzyko inwestycyjne, ale nie jest ono związane z wybranym przez Ciebie zarządcą, tj. Towarzystwem funduszy inwestycyjnych.