Inwestycje w Turcji

TURCJA

1347

Inwestycje w Turcji – strategiczna lokalizacja (bliskość rynków azjatyckich, europejskich i arabskich) sprzyja handlowi międzynarodowemu. Perspektywa zostania liderem w regionie i perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej będą sprzyjać dalszemu rozwojowi gospodarczemu kraju. Turcja jest jednym z niewielu samowystarczalnych krajów żywnościowych na świecie.

Ma znaczne zasoby mineralne i rozwinięty przemysł ciężki i przetwórczy. Duża część dochodów budżetu kraju pochodzi z sektora turystyki, co sprzyja rozwojowi rynku nieruchomości oraz sektorów związanych z produkcją materiałów budowlanych i wykończeniowych. Turcja ma zdrowy i dobrze skapitalizowany system bankowy, który przy stosunkowo niskim zadłużeniu gospodarstw domowych może przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju kraju.