Czym różni się transakcja gotówkowa od transakcji bezgotówkowej

2661

Prawdopodobnie wielu z was, widząc tytuł wpisu, było bardzo zaskoczonych, biorąc pod uwagę, że pojęcia te są tak oczywiste, że nie wymagają żadnego wyjaśnienia. W końcu nie ma filozofii rozróżniania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, ponieważ sama nazwa ujawnia wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Ale czy to zawsze jest tak logiczne? Zobaczmy

TRANSAKCJA GOTÓWKOWA, A TRANSAKCJA BEZGOTÓWKOWA

Najłatwiej to wyjaśnić, jak sama nazwa wskazuje – forma gotówkowa to transakcja, w której pieniądze przechodzą przez nasze ręce, podczas gdy transakcja bezgotówkowa to taka, w której przepływa pieniądze, ale fizycznie jej nie mamy w naszych rękach. Szukając wiedzy na ten temat w Internecie, z pewnością napotkałeś ten podział więcej niż raz:

Transakcje bezgotówkowe to m.in:

 • polecenie przelewu,
 • polecenie zapłaty,
 • zlecenie stałe,
 • przelewy elektroniczne,
 • płatności kartami

Transakcja gotówkowa to m.in

 • wypłata z bankowatu
 • wpłata we wpłatomacie
 • wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku
 • płatność w sklepie gotówką

I tak naprawdę jest. Jednak bardzo często stosowane przez nas przepisy promocji nakładają na nas wyłącznie określone transakcje bezgotówkowe i najczęściej jest to transakcja za pomocą Karty, Blika lub innego zbliżeniowego medium. Nie oznacza to, że Bank nie rozpoznaje przelewu z rachunku lub karty jako transakcji bezgotówkowej, po prostu nie uwzględnia takich transakcji w przypadku wybranej oferty.

Zdarza się również, że do celów produktów wprowadzonych do oferty bankowej same banki określają, które transakcje traktują jako gotówkę, a które jako transakcje bezgotówkowe. Oraz sytuacje, w których na przykład przelew z karty kredytowej nie jest uważany za transakcję bezgotówkową w Citibank. Regulamin kart kredytowych Citibank bardzo dokładnie określa, które transakcje są bezgotówkowe, a które gotówkowe:

Transakcja – wypłata gotówki, przelew lub płatność za zakupione towary i usługi za pomocą Karty, w tym: Transakcja bezgotówkowa – płatność za towary i usługi zakupione w punktach handlowych lub usługowych, a także płatności dokonane bez fizycznego użycia Karty, w szczególności zamówienia składane na piśmie, telefonicznie lub przez Internet.

Transakcja zbliżeniowa – transakcja bezgotówkowa przy użyciu Karty wyposażonej w moduł zbliżeniowy lub przy użyciu Nośnika zbliżeniowego w punktach sprzedaży detalicznej i usługach wyposażonych w czytnik zbliżeniowy, Transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w bankomatach, bankach lub innych instytucjach finansowych, z transakcjami w poczta, kasyno i bukmacher, w tym bukmacherzy online, oraz przelew z konta karty są traktowane do celów niniejszego Regulaminu jako Transakcje gotówkowe.

Odwrotna sytuacja wystąpi w Raiffeisen POLBANK lub mBanku. Tam przepisy karty kredytowej mają zupełnie inną definicję transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. W Raiffeisen spotykamy się z takim tłumaczeniem transakcji:

 • Transakcja kartą – transakcja płatnicza przeprowadzana przy użyciu głównej i dodatkowej karty wydanej dla danego Rachunku, w tym bez fizycznego przedstawienia karty;
 • Transakcja bezgotówkowa – Transakcja kartą, w tym bez fizycznej prezentacji karty, przelew z konta karty;
 • Transakcja gotówkowa –wypłata gotówki lub płatność w bankomatach, urzędach pocztowych, bankach;

oraz w mBanku za pomocą: Przelew z rachunku karty jest formą transakcji bezgotówkowej i powoduje zmniejszenie dostępnych środków na rachunku karty w ramach Kredytu.

Dlatego zawsze warto spojrzeć na regulamin przy zawieraniu umowy z bankiem na konkretny produkt bankowy lub zapytać lub zasięgnąć wiedzy na jego temat, aby mieć pewność, że dana promocja lub oferta jest dla nas zdecydowanie dobra i że poprawnie zinterpretować wszystkie warunki, które musimy spełnić.

Prawdą jest, że w większości promocji bankowych, o których zwykle do Ciebie piszemy, przepisy wyraźnie wskazują rodzaj transakcji, które musimy wykonać: czy to przelew, wypłata z bankomatu, czy płatność kartą lub Blik. W końcu widać, że łatwo jest popełnić błąd, a rutyna może nas stracić.

OKRES ROZLICZENIOWY (MIESIĄC ROZLICZENIOWY)

Ta koncepcja często pojawia się w promocjach bankowych. Ale nie tylko w promocjach, ponieważ nawet jeśli masz konto bankowe, trafiasz na ten termin. Na przykład w sytuacji: „wyciąg z rachunku zostanie wystawiony po okresie rozliczeniowym” lub „aby uniknąć płatności za kartę debetową, należy dokonywać transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 PLN w okresie rozliczeniowym” lub „odsetki od rachunku oszczędnościowego będą naliczane po okresie rozliczeniowym”. I zwykle ten okres rozliczeniowy w Banku to pełny miesiąc kalendarzowy, tj. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Ale są wyjątki. Na przykład w ING Banku Śląskim okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca.

W przypadku zawarcia jakiejkolwiek umowy z Bankiem, gdzie np. warunkiem zwolnienia z opłaty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych w danym okresie rozliczeniowym, tzn. załóżmy, że od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca warto określić, od kiedy ten okres rozliczeniowy nas obejmuje. Ponieważ jeśli zawrzemy umowę w połowie miesiąca i musimy spełnić warunki już w miesiącu, w którym podpisujemy umowę, to naprawdę mamy dwa tygodnie. I nie zawsze może to być wystarczający okres, aby spełnić warunki nałożone na nas przez Bank. Warto rozważyć odroczenie podpisania umowy do początku następnego miesiąca, chyba że jesteśmy pewni, że i tak spełnimy warunki. Ten warunek również bardzo często określa, które transakcje bezgotówkowe doładowania mają zostać spełnione. Jeśli karta ma zostać zwolniona z opłaty za konto, nikt nie będzie musiał dokonywać przelewów jako transakcji bezgotówkowych, a głównie operacji kartowych. I takie szczegółowe informacje można znaleźć w regulacjach konkretnego produktu lub w tabeli opłat i prowizji.

Jest jeszcze jedna koncepcja, która może nie być dla Ciebie całkowicie jasna, a mianowicie cykle rozliczeniowe. Spotkasz się z tym nazwiskiem na kartach kredytowych. Każdy bank ustawia cykl rozliczeniowy indywidualnie i niekoniecznie jest to pierwszy i ostatni dzień miesiąca. Nasz cykl rozliczeniowy może być np. od 24 dnia danego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca itp. Ale o co chodzi z tym cyklem? Po prostu określa czas, w którym Bank dokonuje pełnego podsumowania naszych wydatków. Na koniec cyklu otrzymujemy wyciąg z informacją o zadłużeniu, dokonanych transakcjach, minimalnej kwocie, którą musimy zapłacić i do kiedy. Od końca cyklu widzimy również, ile czasu musimy spłacić dług (transakcje bezgotówkowe), aby uniknąć naliczania odsetek, ponieważ, jak wiadomo, każda karta kredytowa ma okres bezodsetkowy.